PRZEWODNIK PO SANKTUARIUM KRÓLOWEJ POKOJU


W MEDZIUGORJU

«MY BISKUPI, PO TRZYLETNIM KOMISYJNYM STUDIUM AKCEPTUJEMY MEDZIUGORJE JAKO MIEJSCE PĄTNICZE, JAKO SANKTUARIUM TO ZNACZY, ŻE NIE MAMY NIC PRZECIWKO, JEŻELI KTOŚ CZCI MATKĘ BOŻĄ W SPOSÓB ZGODNY Z NAUKĄ KOŚCIOŁA I WIARĄ... DLATEGO POZOSTAWIAMY TĘ SPRAWĘ DALSZYM BADANIOM. KOŚCIOŁOWI SIĘ NIE SPIESZY».

Znamienity KARDYNAŁ Dr Franjo KUHARIĆ, arcybiskup zagrzebski
( Glas Koncila ( Głos Soborowy ), 15 sierpnia 1993 )
( Zobacz: Komunikat Zadarski, komentarz Komunikatu, Kongregacja Nauki Wiary – Watykan;
Dziesięć lat od Komunikatu Zadarskiego )


PARAFIA MEDZIUGORJE

 

Parafia Medziugorje znajduje się w Hercegowinie, 25km na południowy-zachód od Mostaru. Medziugorje ( nazwa pochodzenia słowiańskiego oznaczająca teren pomiędzy dwoma wzgórzami ) wraz z wioskami Bijakovici, Vionica, Miletina i Šurmanci, tworzy parafię rzymsko-katolicką, w której obecnie ( 2005r. ), mieszka około 5000 mieszkańców. Troskę duszpasterską sprawują tam księża z franciszkańskiej prowincji Hercegowina pod wezwaniem Wniebowzięcia NMP.
( Zobacz: Duszpasterze parafii )

Cały teren zamieszkiwany jest przez Chorwatów, którzy przyjęli chrześcijaństwo przed trzynastoma wiekami. Wioska po raz pierwszy wspominana jest w źródłach historycznych w 1599 roku. Obecna parafia została założona w 1892 roku i poświęcona świętemu Jakubowi, apostołowi, patronowi pielgrzymów.
( Zobacz: Krótki rys historyczny )

Do 24 czerwca 1981 roku Medziugorje żyło podobnie jak i pozostałe wioski na tym terenie: ludzie pracowali na roli, sadzili tytoń i winogrona, produkowali wino i uprawiali warzywa, aby zapewnić skromny byt własnym rodzinom. Z powodu złych warunków socjalnych wielu ludzi w poszukiwaniu pracy wyjeżdżało z kraju: za ocean, do krajów Europy Zachodniej, do miast w Bośni i Hercegowiny oraz Chorwacji.
( Zobacz: Warunki przestrzenne i ludność )


OBJAWIENIA MATKI BOŻEJ

W 1981 roku, kiedy rozpoczęły się objawienia Matki Bożej, życie parafii zmieniło się. Matka Boża oprócz sześciorga wizjonerów wybrała całą parafię i pielgrzymów na swoich współpracowników. Szczególnie było to widoczne w orędziu, w którym powiedziała:«Wybrałam tę parafię w szczególny sposób i pragnę ją prowadzić» ( 1.3.1984 ).
( Zobacz: Orędzia Matki Bożej )

24 czerwca 1981 roku około godz. 18 sześcioro młodych ludzi: Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković, Ivan Dragićević, Ivan Ivanković i Milka Pavlović, zobaczyło na wzgórzu Crnica, kilkaset metrów ponad miejscem zwanym Podbrdo młodą niewiastę z dzieckiem na ręku, która ręką dawała im znak, aby się do Niej zbliżyli. Zaskoczeni i przestraszeni nie podeszli do Niej.
( Zobacz: Dokładny opis postaci Królowej Pokoju )

Następnego dnia 25 czerwca1981 w tym samym czasie, czworo z nich, Ivanka Ivanković, Mirjana Dragićević, Vicka Ivanković i Ivan Dragićević, odczuło, że coś mocno ich przyciąga w kierunku miejsca, gdzie dzień wcześniej widzieli Tę, którą rozpoznali jako Matkę Bożą. Przyłączyli się do nich: Marija Pavlović i Jakov Čolo ( czyt. Czolo ). Grupa medziugorskich wizjonerów została uformowana. Z Matką Bożą modlili się i rozmawiali. Dlatego też 25 czerwca obchodzona jest rocznica objawień. Wedle świadectwa wizjonerów od tego dnia mieli codzienne objawienia, razem lub osobno, gdziekolwiek się znajdowali. Milka Pavlović i Ivan Ivanković nigdy więcej już nie widzieli Matki Bożej.
( Zobacz: Wstęp do orędzi; Objawienia Matki Bożej dziś )

Trzeciego dnia objawień, 26 czerwca 1981 roku, Matka Boża wezwała do pokoju słowami: «Pokój, pokój, pokój – i tylko pokój! Pokój musi zapanować pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale i pomiędzy ludźmi!» Ludzie zainteresowani objawieniami i wezwaniem Matki Bożej najpierw z parafii, a potem z innych miejscowości oraz świata zaczęli się gromadzić i modlić najpierw na wzgórzu, a później w kościele.

Zaraz po rozpoczęciu się objawień zaczęło się prześladowanie wizjonerów, ich rodziców, rodzin, parafian, tutejszych księży, a nawet pielgrzymów. Wizjonerzy byli zabierani na przesłuchania policyjne i badania psychiatryczne, ale zawsze potwierdzano, że są zdrowi. To samo potwierdziły badania dokonane w późniejszym okresie.

( Zobacz: Badania naukowe ;Objawienia, widzenia, komunikaty ;Rola wizjonerów ; Prywatne objawienie i Medziugorje )

Ówczesny proboszcz medziugorski o. Jozo Zovko OFM półtora miesiąca po pierwszym objawieniu został pojmany i choć niewinny - skazany przez sąd komunistyczny na trzy i pół roku więzienia.

Dzięki objawieniom Matki Bożej Medziugorje ze zwykłej wiejskiej parafii przemieniło się w miejsce, gdzie gromadzą się tłumy pielgrzymów z całego świata ( w pierwszych dwudziestu latach ponad 20 milionów ) i przez to w jedno z największych światowych centrów modlitwy porównywalnych z Lourdes i Fatimą. Niezliczone świadectwa pielgrzymów mówią o tym, że właśnie w tym miejscu odnaleźli wiarę i pokój.
( Zobacz: Antropologiczno-biblijne i religijno-duchowe wymiary pielgrzymowania ;
Historyczno-teologiczny kontekst objawień medziugorskich; Statystyki )

Po jednogłośnym świadectwie wizjonerów Matka Boża daje im orędzia, aby przekazali je parafii i światu są to: POKÓJ, WIARA I NAWRÓCENIE, MODLITWA I POST. Przede wszystkim sami parafianie i pielgrzymi mają stać się świadkami Jej objawień i orędzi, aby później wraz z wizjonerami mogli przyłączyć się do realizowania planu nawrócenia świata i pojednania z Bogiem.

Pod koniec 1982 roku Matka Boża posługując się mową wewnętrzną ( Locutio cordis )zwróciła się do dwóch dziesięcioletnich dziewczynek Jeleny i Marijany Vasilj i od 1983r. do 1987r. przez ich grupę modlitewną przekazywała wskazówki ruchowi modlitewnemu, który powstał na początku objawień.

Orędzia Matki Bożej w Medziugorju stanowią swoistą szkołę, pokoju modlitwy i miłości.
( Zobacz: Ruch religijny Królowej Pokoju ; Grupy modlitewne w modlitewnym ruchu Maryjnym ; Medziugorje i nowa ewangelizacja )


KOŚCIÓŁ PARAFIALNY ŚWIĘTEGO JAKUBA

Po założeniu parafii w 1892 roku pierwszy kościół parafialny, jak na owe czasy, był okazały, a jego budowę ukończono w 1897 roku. Z powodu niestabilnego podłoża, na którym został wybudowany jego ściany wkrótce zaczęły pękać, a budynek zaczął się zapadać. Więc zaraz po pierwszej wojnie światowej zaczęto myśleć o budowie nowego kościoła. Prace trwały od 1934 roku do 19 stycznia 1969 roku, kiedy to nowy kościół został konsekrowany.

(Zobacz: Spacer wirtualny)

Kościół św. Jakuba jest dzisiaj centrum życia sakramentalnego i modlitewnego nie tylko dla parafian, ale i dla pielgrzymów.
( Zobacz: Spotkania międzynarodowe; Program tygodnia; Godišnji program )

Ogrodzony park, który powstał na rondzie, po wschodniej stronie sanktuarium przypomina o miejscu, gdzie znajdował się dawny kościół parafialny.


OŁTARZ POLOWY

Z POWODU NOWYCH POTRZEB SPOWODOWANYCH PRZYJAZDEM PIELGRZYMÓW OD 1981 ROKU AŻ DO DNIA DZISIEJSZEGO KOŚCIÓŁ I JEGO OTOCZENIE NIEUSTANNIE SĄ ROZBUDOWYWANE.

(Zobacz: Spacer wirtualny)

OŁTARZ POLOWY ZOSTAŁ WYBUDOWANY W 1989 ROKU, A WOKÓŁ NIEGO POWSTAŁO MIEJSCE ( OKOŁO 5000 MIEJSC SIEDZĄCYCH ), GDZIE LATEM I W CZASIE WIELKICH ŚWIĄT GROMADZĄ SIĘ PIELGRZYMI, KIEDY TO DO MEDZIUGORJA PRZYBYWA NAWET KILKADZIESIĄT TYSIĘCY LUDZI.
( Zobacz: WSKAZÓWKI I INFORMACJE DLA PIELGRZYMÓW )


GÓRA OBJAWIEŃ

MIEJSCE PIERWSZYCH OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ, KILKASET METRÓW PONAD PRZYSIÓŁKIEM WIOSKI BIJAKOVICI ZWANYM PODBRDO. DZISIAJ TO MIEJSCE NAZYWANE JEST GÓRĄ OBJAWIEŃ.

(Zobacz: Spacer wirtualny)

OD DOMÓW DO SAMEGO MIEJSCA OBJAWIEŃ PROWADZI STROMA ŚCIEŻKA, PRZY KTÓREJ W 1989 ROKU UMIESZCZONO PŁASKORZEŹBY Z BRĄZU PRZEDSTAWIAJĄCE RADOSNE I BOLESNE TAJEMNICE RÓŻAŃCA ( WYKONANE PRZEZ PROF. CARMELA PUZZOLA ).

NA DRODZE DO MIEJSCA OBJAWIEŃ USTAWIONO WIELKI DREWNIANY KRZYŻ, KTÓRY OZNACZA MIEJSCE, GDZIE MATKA BOŻA TRZECIEGO DNIA OBJAWIEŃ POPRZEZ MARIJĘ PAVLOVIĆ PO RAZ PIERWSZY WEZWAŁA DO POKOJU.

W MIEJSCU OBJAWIEŃ, W DWUDZIESTĄ ROCZNICĘ OBJAWIEŃ POSTAWIONO FIGURĘ KRÓLOWEJ POKOJU WYKONANĄ ZGODNIE ZE WZORCEM, KTÓRY ZNAJDUJE SIĘ PRZED KOŚCIOŁEM PARAFIALNYM ( DZIEŁO DINO FELICIO ).

SPOTKANIE Z PODBRDEM JEST DLA PIELGRZYMÓW SPOTKANIEM Z MATKĄ BOŻĄ DZIĘKI MODLITWIE PRYWATNEJ I MODLITWIE RÓŻAŃCOWEJ.

W CZERWCU 2002 ROKU, PŁASKORZEŹBY Z BRĄZU PRZEDSTAWIAJĄCE TAJEMNICE CHWALEBNE RÓŻAŃCA ( WYKONANE PRZEZ PROF. CARMELA PUZZOLA ) ZOSTAŁY UMIESZCZONE PRZY ŚCIEŻCE PROWADZĄCEJ Z MIEJSCA OBJAWIEŃ W KIERUNKU NIEBIESKIEGO KRZYŻA.

U PODNÓŻA GÓRY OBJAWIEŃ ZNAJDUJE SIĘ NIEBIESKI KRZYŻ UMIESZCZONY TAM W 1985 ROKU. W TYM MIEJSCU OD 4 LIPCA 1982 ROKU REGULARNIE SPOTYKA SIĘ GRUPA MODLITEWNA JEDNEGO Z WIZJONERÓW – IVANA.


KRIŽEVAC

KRIŽEVAC ( CZYT. KRIŻEWAC ) TO WZGÓRZE WZNOSZĄCE SIĘ PONAD MEDZIUGORJEM ( 520 M ), NA KTÓRYM PARAFIANIE 15 MARCA 1934 ROKU WZNIEŚLI KRZYŻ ZE ZBROJONEGO BETONU O WYSOKOŚCI 8,56 M. NA KRZYŻU WYRYTO NAPIS: «JEZUSOWI CHRYSTUSOWI, ODKUPICIELOWI RODZAJU LUDZKIEGO NA ZNAK WIARY, MIŁOŚCI I NADZIEI, NA PAMIĄTKĘ 1900 ROCZNICY MĘKI JEZUSOWEJ».

(Zobacz: Spacer wirtualny)

W COKÓŁ KRZYŻA ZOSTAŁY WMUROWANE RELIKWIE KRZYŻA JEZUSA OTRZYMANE NA TĘ OKAZJĘ Z RZYMU.

OD TEGO CZASU NA KRIŽEVACU ODPRAWIANA JEST MSZA ŚW. W PIERWSZĄ NIEDZIELĘ PO ŚWIĘCIE NARODZENIA NMP, W ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA ŚWIĘTEGO.

WEDLE ŚWIADECTWA WIZJONERÓW W ORĘDZIU Z 30 SIERPNIA 1984 ROKU MATKA BOŻA POWIEDZIAŁA: «KRZYŻ BYŁ W PLANACH BOŻYCH, GDY GO BUDOWALIŚCIE.»

OD POCZĄTKU OBJAWIEŃ MATKI BOŻEJ NA KRIŽEVACU ZACZĘTO ODMAWIAĆ DROGĘ KRZYŻOWĄ. NA POCZĄTKU STACJE OZNACZONE BYŁY DREWNIANYMI KRZYŻAMI, A W 1988 ROKU UMIESZCZONO TAM PŁASKORZEŹBY WYKONANE Z BRĄZU ( DZIEŁO PROF. CARMELA PUZZOLA ). NA KAŻDEJ Z NICH ( OPRÓCZ MODLITWY W OGRODZIE GETSEMANI ) ZNAJDUJE SIĘ POSTAĆ MATKI BOŻEJ.

DLA PIELGRZYMÓW KRIŽEVAC OZNACZA WEZWANIE, BY SPOTKAĆ JEZUSA W JEGO MĘCE I ODKRYĆ JEGO MIŁOŚĆ.

24.11.2001 W PIERWSZĄ ROCZNICĘ ŚMIERCI O. SLAVKA BARBARICIA OFM, W MIEJSCU, W KTÓRYM ODDAŁ DUSZĘ W RĘCE PANA ZOSTAŁ WZNIESIONY OBELISK: PŁASKORZEŹBA WYKONANA W BRĄZIE PRZEDSTAWIAJĄCA O. SLAVKA, WBUDOWANA W KAMIEŃ. POMIĘDZY DWOMA STACJAMI DROGI KRZYŻOWEJ POZOSTANIE ZNAKIEM I WSPOMNIENIEM O CZŁOWIEKU, KTÓRY MÓWIŁ, CO MYŚLAŁ I CZYNIŁ, CO MÓWIŁ, POSTĘPUJĄC ZGODNIE Z PRZESŁANIEM EWANGELII I ORĘDZIAMI KRÓLOWEJ POKOJU.


MIEJSCA MODLITWY WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO

KAPLICA ADORACJI

KAPLICA ADORACJI ZOSTAŁA WYBUDOWANA W 1991 ROKU, ABY STWORZYĆ MIEJSCE, GDZIE PIELGRZYMI MOGĄ W CISZY ADOROWAĆ JEZUSA W NAJŚWIĘTSZYM SAKRAMENCIE. Z POWODU BRAKU MIEJSCA W SANKTUARIUM PRZED POŁUDNIEM ODPRAWIANE SĄ TAM MSZE ŚW. W RÓŻNYCH JĘZYKACH, LECZ PO POŁUDNIU KAPLICA JEST OTWARTA, BY PIELGRZYMI PRYWATNIE MOGLI MODLIĆ SIĘ W CISZY.

W KAPLICY ADORACJI W 2000 ROKU UMIESZCZONO PŁASKORZEŹBY PRZEDSTAWIAJĄCE PIĘCIU KSIĘŻY POCHODZĄCYCH Z TEJ PARAFII, MĘCZENNIKÓW, KTÓRYCH KOMUNIŚCI ZAMORDOWALI ZA WIARĘ POD KONIEC II WOJNY ŚWIATOWEJ.

FIGURA KRÓLOWEJ POKOJU

KAMIENNA FIGURA KRÓLOWEJ POKOJU ( DZIEŁO DINO FELICIO Z WŁOCH ), KTÓRA STAŁA SIĘ SYMBOLEM SANKTUARIUM, ZOSTAŁA UMIESZCZONA W 1987 ROKU NA PLACU PRZED KOŚCIOŁEM.

KONFESJONAŁY

DZIĘKI OBJAWIENIOM MATKI BOŻEJ MEDZIUGORJE STAŁO SIĘ MIEJSCEM POJEDNANIA, KTÓREGO SZCZEGÓLNIE DOŚWIADCZAMY W SAKRAMENCIE SPOWIEDZI ŚW. DLATEGO PRZY KOŚCIELE W 1990 ROKU WYBUDOWANO, A W 2001 ODNOWIONO 25 KONFESJONAŁÓW, GDZIE WIERNI CODZIENNIE MOGĄ PRZEŻYĆ SPOTKANIE Z BOŻYM PRZEBACZENIEM.

(Zobacz: Spacer wirtualny)

FIGURA ŚW. LEOPOLDA BOGDANA MANDICIA

FIGURA ŚW. LEOPOLDA BODGANA MANDICIA, PATRONA SPOWIEDNIKÓW, KTÓRY ZOSTAŁ OGŁOSZONY ŚWIĘTYM 16.10.1983. ( DZIEŁO WYKONANE W BRĄZIE PRZEZ CARMELA PUZZOLA Z WŁOCH ), ZOSTAŁA POSTAWIONA W 1998 ROKU W POBLIŻU KONFESJONAŁÓW PRZY KOŚCIELE.

MIEJSCE MODLITWY PRZY DREWNIANYM KRZYŻU

Z PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ STRONY KOŚCIOŁA ZNAJDUJE SIĘ MIEJSCE PRZEZNACZONE DO MODLITWY W CISZY PRZY DREWNIANYM KRZYŻU. TAM PIELGRZYMI MOGĄ ZAPALIĆ ŚWIECE WOTYWNE.

MIEJSCE PRZEZNACZONE NA ODPOCZYNEK PIELGRZYMÓW

ZADASZONA PRZESTRZEŃ PRZEZNACZONA NA ODPOCZYNEK DLA PIELGRZYMÓW POWSTAŁA W 2000R. ZA NIĄ ZNAJDUJE SIĘ WĘZEŁ SANITARNY.

MIEJSCE MODLITWY PRZY FIGURZE ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZBAWICIELA

PO POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ STRONIE KOŚCIOŁA PRZY DRODZE W KIERUNKU CMENTARZA NA WIELKANOC 1998 ROKU POSTAWIONO WYKONANĄ Z BRĄZU FIGURĘ ZMARTWYCHWSTAŁEGO ZBAWICIELA ( DZIEŁO SŁOWEŃSKIEGO RZEŹBIARZA ANDREJA AJDIČA ). WOKÓŁ NIEJ NA WIELKANOC 2002 ROKU STWORZONO MIEJSCE PRZEZNACZONE DO ODMAWIANIA DROGI KRZYŻOWEJ ( PRYWATNIE LUB W GRUPIE ) DLA TYCH, KTÓRZY NIE MOGĄ PÓJŚĆ NA KRIŽEVAC.

(Zobacz: Spacer wirtualny)

SALA SPOTKAŃ I OBRAZ KRÓLOWEJ POKOJU

PRZYJAZDY PIELGRZYMÓW SPOWODOWAŁY KONIECZNOŚĆ BUDOWY MIEJSCA PRZEZNACZONEGO NA WYKŁADY, KATECHEZY, SPOTKANIA MODLITEWNE I MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE. SALA, W KTÓREJ ZNAJDUJE SIĘ 800 MIEJSC SIEDZĄCYCH WYBUDOWANA ZOSTAŁA W 1998 ROKU.

ZNAJDUJE SIĘ TAM OBRAZ KRÓLOWEJ POKOJU ( OLEJ NA PŁÓTNIE PROF. CARMELA PUZZOLA ).

CMENTARZ KOVAČICA

NA LOKALNYM CMENTARZU KOVAČICA ( CZYT. KOWACZICA ) POCHOWANI ZOSTALI O. SLAVKO BARBARIĆ I O. KRIŽAN GALIĆ, PROBOSZCZ - ZABITY PRZEZ KOMUNISTYCZNYCH PARTYZANTÓW W POMIESZCZENIACH DZISIEJSZEJ KANCELARII PARAFIALNEJ.


SŁUŻBY SANKTUARIUM

PROBOSTWO

BUDYNEK PROBOSTWA WZNIESIONO ZARAZ PO ZAŁOŻENIU PARAFII W 1892 ROKU. ZOSTAŁ ON ODNOWIONY W 1990 ROKU. PRZED UKOŃCZENIEM BUDOWY STAREGO KOŚCIOŁA, W CZASIE, KIEDY GROŻĄCY ZAWALENIEM KOŚCIÓŁ NIE MÓGŁ BYĆ UŻYWANY, JAK I PODCZAS WOJNY W 1992 ROKU, MSZE ŚW. SPRAWOWANO W PIWNICY PROBOSTWA. DRZWI PROBOSTWA ZAWSZE SĄ OTWARTE NIE TYLKO DLA PARAFIAN, ALE I DLA PIELGRZYMÓW Z CAŁEGO ŚWIATA.

W KANCELARII PARAFIALNEJ, W MIEJSCU, GDZIE O. KRIŽAN GALIĆ OFM PONIÓSŁ MĘCZEŃSKĄ ŚMIERĆ Z RĄK KOMUNISTÓW ZNAJDUJE SIĘ PAMIĄTKOWA PŁASKORZEŹBA.

BIURO INFORMACJI

BIURO INFORMACJI PO

WSTAŁO W 1991 ROKU, A JEGO PRACA ZOSTAŁA WZNOWIONA W 1995 ROKU. BIURO ZAJMUJ

E SIĘ ORG

ANIZOWANIEM PROGRAMU DLA PIELGRZYMÓW W SANKTUARIUM: KOORDYNUJE ZGŁOSZENIA PIELGRZYMEK, KONTAKTUJE GRUPY Z PRZEWODNIKAMI ORAZ ORGANIZUJE SPOTKANIA Z MEDZIUGORSKIM FRANCISZKANAMI I WIZJONERAMI. Z BIUREM INFORMACJI ŚCIŚLE WSPÓŁPRACUJE TOWARZYSTWO PRZEWODNIKÓW, KTÓRE POWSTAŁO, ABY SŁUŻYĆ PIELGRZYMOM.
( Zobacz: ICENTRUM INFORMACYJNE „MIR” MEDZIUGORJE )

SKLEP Z DEWOCJONALIAMI

TAK JAK I W KAŻDYM MIEJSCU PIELGRZYMKOWYM TAK RÓWNIEŻ W MEDZIUGORJU WIERNI PRAGNĄ ZABRAĆ DO SWOICH DOMÓW PAMIĄTKĘ Z PRZEŻYTYCH DNI. OBOK KANCELARII PARAFIALNEJ ZNAJDUJE SIĘ SKLEP Z DEWOCJONALIAMI, GDZIE PIELGRZYMI MOGĄ ZNALEŹĆ RÓŻAŃCE, KRZYŻE, MEDALIKI, OBRAZKI, KSIĄŻKI I INNE DEWOCJONALIA.

AMBULATORIUM PIERWSZEJ POMOCY

AMBULANTORIUM UDZIELAJĄCE PIERWSZEJ POMOCY DZIAŁA OD WIOSNY 2003R. ZNAJDUJE SIĘ W ZACHODNIEJ CZĘŚCI SANKTUARIUM W POBLIŻU PARKINGU. PERSONEL MEDYCZNY ZAKONU MALTAŃSKIEGO POZOSTAJE DO DYSPOZYCJI PIELGRZYMÓW I PARAFIAN CODZIENNIE OD 9:00 DO 21:00 W OKRESIE OD 1 MAJA DO 1 LISTOPADA.
( Zobacz: KONTAKTY )

PARKING

PO ZACHODNIEJ STRONIE SANKTUARIUM ZNAJDUJE SIĘ PARKING, GDZIE PIELGRZYMI MOGĄ ZOSTAWIĆ SAMOCHODY ORAZ AUTOBUSY.


ORGANIZACJE ZWIĄZANE Z SANKTUARIUM

DOMUS PACIS ( DOM POKOJU )

«DOMUS PACIS» JEST DOMEM MODLITWY ZAKUPIONYM W 1990 ROKU, GDZIE ODBYWAJĄ SIĘ SPOTKANIA MODLITEWNE ( SZCZEGÓLNIE REKOLEKCJE POSTU I MODLITWY ), REKOLEKCJE I ĆWICZENIA MODLITEWNE DLA PIELGRZYMÓW Z KRAJU I Z ZAGRANICY.

MATCZYNA WIOSKA

MATCZYNA WIOSKA JEST ORGANIZACJĄ SŁUŻĄCĄ WYCHOWANIU I TROSCE O OPUSZCZONE I ZANIEDBANE DZIECI, KTÓRA DZIAŁA OD 1993 ROKU. POWSTAŁA DZIĘKI PRAGNIENIU I STARANIOM JEJ ZAŁOŻYCIELA O. SLAVKA BARBARICIA, ABY DZIECIOM I MŁODZIEŻY ZAPEWNIĆ FACHOWĄ I ZORGANIZOWANĄ POMOC OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZĄ ORAZ TROSKĘ DZIĘKI, KTÓREJ MOGŁYBY SIĘ W PEŁNI ROZWIJAĆ FIZYCZNIE, UMYSŁOWO, MORALNIE, RELIGIJNIE I KULTUROWO. PRZEZ WARTOŚCI KATOLICKIE PRAGNIE SIĘ IM ZAPEWNIĆ GODNE WARUNKI ŻYCIA, POCZUCIE WOLNOŚCI, AKCEPTACJI, A PRZEDE WSZYSTKIM OFIAROWAĆ MIŁOŚĆ I ZROZUMIENIE.

TROSKA O DZIECI ZOSTAŁA POWIERZONA SIOSTROM FRANCISZKANKOM Z PROWINCJI HERCEGOWINA, ZAJMUJĄCYM SIĘ TU SZKOLNICTWEM ORAZ WSPÓŁPRACUJĄCYM Z NIM OSOBOM ŚWIECKIM. ORGANIZACJA OFICJALNIE ROZPOCZĘŁA SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ 8 WRZEŚNIA 1996 ROKU.

W RAMACH WIOSKI ZNAJDUJE SIĘ PRZEDSZKOLE, GABINET STOMATOLOGICZNY ORAZ FIZJOTERAPIA.
( Zobacz: MATCZYNA WIOSKA )

OGRÓD ŚW. FRANCISZKA

OGRÓD ŚW. FRANCISZKA TO KILKUHEKTAROWY ZAGAJNIK W PÓŁNOCNO-ZACHODNIEJ CZĘŚCI MATCZYNEJ WIOSKI. JEST TO OSTATNI PROJEKT O. SLAVKA BARBARICIA OFM, KTÓRY ZREALIZOWAŁ KIERUJĄC SIĘ ORĘDZIAMI, W KTÓRYCH KRÓLOWA POKOJU WZYWA NAS: «IDŹCIE NA ŁONO PRZYRODY I PATRZCIE JAK PRZYRODA BUDZI SIĘ I STANIE SIĘ DLA WAS POMOCĄ, ABYŚCIE OTWORZYLI WASZE SERCA NA MIŁOŚĆ BOGA STWORZYCIELA …» ( 25.4.93. )

SKAŁY, KTÓRE OBROSŁY LASEM BOROWYM DZIĘKI CIERPLIWEJ PRACY, UPIĘKSZANIU I CZYSZCZENIU STAŁY SIĘ PIĘKNYM, NATURALNYM MIEJSCEM IDEALNYM DO MEDYTACJI I REKREACJI, MODLITWY I WYCHOWANIA. ZBUDOWANO TAM DWA SZTUCZNE STAWY, UMIESZCZONO KILKA PRZYRZĄDÓW REKREACYJNYCH I DYDAKTYCZNYCH DLA DZIECI ORAZ POSTAWIONO POSTACI Z BAJEK. PRZYWIEZIONO RÓWNIEŻ KILKA GATUNKÓW ZWIERZĄT DOMOWYCH I DZIKICH, SZLACHETNYCH GATUNKÓW PTAKÓW ORAZ TRZY MAŁE KUCYKI, SŁUŻĄCE DO HIPOTERAPII ( TERAPEUTYCZNA JAZDA KONNA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH ).
( Zobacz: OGRÓD ŚW. FRANCISZKA )

WSPÓLNOTA CENACOLO

WSPÓLNOTĘ CENACOLO W 1983 R. ZAŁOŻYŁA S. ELVIRA W SALUZZO ( WŁOCHY ), ABY POMÓC OSOBOM UZALEŻNIONYM OD NARKOTYKÓW. GŁÓWNYM CELEM WSPÓLNOTY JEST ŻYCIE ZGODNIE Z PRAWDZIWYMI WARTOŚCIAMI CHRZEŚCIJAŃSKIMI. WEDLE SŁÓW PRZEBYWAJĄCYCH TU MŁODYCH LUDZI ICH TERAPIĄ JEST JEZUS CHRYSTUS, A DROGĄ UZDROWIENIA JEST MODLITWA, PRACA I PRZYJAŹŃ.

Z POWODU SZCZEGÓLNYCH ŁASK, KTÓRE TO MIEJSCE DAJE MŁODZIEŻY POSZUKUJĄCEJ PRAWDY S. ELVIRA W MEDZIUGORJU OTWORZYŁA DWA DOMY: DOM DLA CHŁOPCÓW, NAZYWAJĄCY SIĘ: «POLE ŻYCIA» W 1991 ROKU I DOM DLA DZIEWCZĄT, O NAZWIE: «POLE RADOŚCI» W 2000 ROKU.

CHŁOPCY ZE WSPÓLNOTY «CENACOLO» CHĘTNIE PRZYJMUJĄ PIELGRZYMÓW I DAJĄ ŚWIADECTWO O WŁASNYM NAWRÓCENIU I WYZWOLENIU OD UZALEŻNIENIA.

( Zobacz: www.campo-della-vita.org )

W ZGODZIE Z DEKRETEM PAPIEŻA URBANA VIII I ZARZĄDZENIEM SOBORU WATYKAŃSKIEGO II AUTOR OŚWIADCZA, ŻE NIE PRAGNIE WYPRZEDZIĆ OSĄDU KOŚCIOŁA, KTÓREMU W PEŁNI SIĘ PODPORZĄDKOWUJE. SŁOWA: „OBJAWIENIA, ORĘDZIA”, ITP. MAJĄ TUTAJ WARTOŚĆ ŚWIADECTWA LUDZKIEGO.

PRZYGOTOWANO W KWIETNIU 2002 ROKU
( Zobacz: KONTAKTY )