Słowo z Watykanu

Ojciec Święty wzywa do stworzenia akceptowalnych warunków politycznych, socjalnych i ekonomicznych w Bośni i Hercegowinie
(hrvatski, english)

Ojciec święty opowiada się za sprawiedliwością i pokojem w BiH

Komunikat Konferencji Biskupów BiH

List apostolski Rosarium Virginis Mariae
(english, français, deutsch, italiano, español)

Motu Proprio Misericordia Dei
(english, français, deutsch, italiano, español)

Liturgiczne i pastoralne wskazówki postu i modlitwy w intencju pokoju

Modlitwa Papieża do Królowej Pokoju