Ojciec święty opowiada się za sprawiedliwością i pokojem w BiH

W piątek 9. lutego 2001.r. Ojciec Święty wstawił się za uciekinierami i wypędzonymi z Bośni i Hercegowiny. Podczas spotkania z jedną z organizacji humanitarnych z Sarajewa Papież, mówiąc po chorwacku podkreślił, że nie możemy i nie powinniśmy zapomnieć o tej niesprawiedliwości.

„Dziesiątki tysięcy osób z okolic Banja Luki, Bosańskiej Posawiny i innych części kraju czeka na powrót do swoich domów” – powiedział - „i oczekuje na zadowalające rozwiązania w świetle porozumień zawartych w Waszyngtonie i Deyton”. Powiedział, że należy „naprawić zaistniałe niesprawiedliwości i zwrócić uwagę na uzasadnione oczekiwania osób bezpośrednio poszkodowanych, które domagają się poszanowania swoich podstawowych praw. Jest to jedyny fundament, na którym można budować przyszłość w wieloetnicznym, wielokulturowym i wielonarodowym środowisku, które zamieszkuje Bośnię i Hercegowinę”.

Papież na końcu przypomniał o bezwarunkowym prawie do wolności religijnej dla wszystkich ludzi.