Üzenet, 25. december 2001

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak és buzdítalak benneteket, hogy imádkozzatok a békéért. Különösen ma, amikor az újszülött Jézust hozom hozzátok a karjaimban, arra hívlak benneteket, hogy egyesüljetek Vele az imádságban, és váljatok jellé e békétlen világ számára. Buzdítsátok egymást, gyermekeim, az imádságra és a szeretetre. Hitetek legyen biztatás másoknak, hogy jobban higgyenek és szeressenek. Megáldalak mindnyájatokat, és arra hívlak, hogy legyetek közelebb a szívemhez és a kis Jézus Szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”