Orędzie, 25. czerwca 2024

„Drogie dzieci! Raduję się z wami i dziękuję Bogu, że mi pozwolił być z wami i prowadzić was i kochać. Dziatki, pokój jest zagrożony, a rodzina [jest] atakowana. Dziatki, wzywam was, abyście wrócili do modlitwy w rodzinie. Postawcie Pismo Święte na widocznym miejscu i czytajcie je codziennie. Kochajcie Boga ponad wszystko, aby było wam dobrze na ziemi. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozpoczęły się rekolekcje dla kapłanów w Medziugoriu

Oprócz udziału w wieczornych modlitwach i wykładach uczestnicy rekolekcji będą odmawiać różaniec na Górze Objawień, brać udział w drodze krzyżowej na Križevacu, będą uczestniczyć w adoracji, a w ostatni dzień odwiedzą także grób o. Slavka Barbaricia, który zapoczątkował te rekolekcje.

O. Bože Milić w 43. rocznicę objawień w Medziugoriu: Tutaj każdy otrzymuje to, o co prosi szczerym sercem

01.07.2024

„My, wierzący, wiemy, że najlepiej jest, gdy wola Boża wypełnia się przez nas, a nie żebyśmy my, wierzący, coś czynili, ale aby wola Boża wypełniała się przez nas” – powiedział o. Boze, wyjaśniając, że Matka Boża zachęca nas do odważnego nawiązywania łączności z Duchem Świętym, z Panem. (ZDJĘCIE)

Więcej

Statystyka czerwca 2024r.

01.07.2024

Liczba udzielonych komunii św.: 225 000

Liczba koncelebransów: 5075 (169 dziennie)

Więcej

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ IVANCE – 25 CZERWCA 2024R.

25.06.2024

Wizjonerka Ivanka Ivanković Elez miała coroczne objawienie 25. czerwca 2024 r. Wedle świadectwa wizjonerów Vicka, Marija i Ivan mają codzienne objawienia, a Mirjana, Ivanka i Jakov mają objawienie raz do roku. Podczas ostatniego z codziennych objawień Matka Boża powierzyła Ivance ostatnią 10 tajemnicę i powiedziała jej, że do końca życia będzie miała objawienia raz do roku w rocznicę objawień. Tak też było w tym roku.

Objawienie, które miało miejsce w domu rodzinnym Ivanki trwało 6 minut (18:37h - 18:43h). Podczas objawienia obecna była jedynie najbliższa rodzina. Po objawieniu wizjonerka powiedziała: Matka Boża przekazała następujące orędzie: „Drogie dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się. Przyjmijcie moje matczyne błogosławieństwo.”

Więcej

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W 33 MARSZU POKOJU

22.06.2024

Świat wciąż woła o pokój, a Matka Boża wzywa o pokój w swoich orędziach od 43 lat. Pragnąc odpowiedzieć na wezwanie Matki Bożej, parafia Medziugorie zaprasza w tym roku wszystkich pielgrzymów, zwłaszcza miejscowych, do włączenia się w Marsz Pokoju niosąc flagi swoich krajów i w ten sposób symbolicznie jednocząc cały świat.

Więcej

Wiadomości

30.03.2022 - Informacja dla mediów i opini publicznej

Parafia św. Jakuba apostoła Medziugorje i Centrum Informacyjne Mir Međugorje informują media i opinię publiczną, że we wszystkich obszarach modlitewnych parafii zabronione jest nagrywanie audiowizualne i fotografowanie dla celów politycznych lub innych niezgodnych z celami duchowymi.

Centrum Informacji Mir Međugorje posiada  wyłączne prawa do nagrywania materiałów audiowizualnych i fotografii we wszystkich obszarach modlitewnych parafii, dlatego na nagrania audiowizualne i fotografowanie dla celów duchowych konieczne jest uzyskanie uprzedniej zgody Centrum Informacji Mir Medjugorje, Gospin trg 1, Medziugorje,
e-mail: mir@medjugorje.hr.

Więcej

Przypominamy

Temat: "Maria obrała najlepszą cząstkę..." ( Łk 10, 42)

 


 

Dom modlitwy „Domus Pacis” - Rekolekcje postu, modlitwy i milczenia

Seminaria prowadza franciszkanie z Međugorja.
Terminy rekolekcji podano z podziałem na języki, uwzględniono adresy i telefony organizatorów: Kontakt

 


 

 

35. MLADIFEST

odbędzie się w Medziugorju w dniach od 1 do 6 sierpień 2024 r.


 

 

 
 
 

 

Temat: „Pójdziemy do domu Pańskiego!“ (Ps 122,1)

 


 

24. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA PAR MAŁŻEŃSKICH
 
odbędą się w Medziugorju w dniach od 5 do 8 lutego 2025 r.

 

30. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA OSÓB PROWADZĄCYCH MEDZIUGORSKIE CENTRA POKOJU ORAZ GRUPY MODLITEWNE, PIELGRZYMKOWE I CHARYTATYWNE ZWIĄZANE Z MEDZIUGORJEM 

odbędą się w Medziugorju w dniach od 10 do 14 marca 2025 r.


 

28. MIĘDZYNARODOWE REKOLEKCJE DLA KAPŁANÓW
 
odbędą się w Medziugorju w dniach od 30 czerwca do 4 lipca 2025 r.

 

36. MLADIFEST

odbędzie się w Medziugorju w dniach od 4 do 8 sierpień 2025 r.

 

 


 

Live streaming Medjugorje

 

 

 

 

Media

 

Linki bezpośrednie transmisje audio i video w następujących językach: 

www.medjugorje.de (Deutsch)
www.kathtube.com (Deutsch)

www.kathtube.com/player.php?id=32333   (Deutsch)
www.kit-tv.at  (Deutsch)

www.centromedjugorje.org

www.centromedjugorje.it

 www.medjugorje.ie

www.centremedjugorje.org

 www.medjugorjearabic.com

 www.centrummedjugorje.pl

www.qpmm.org   http://62.75.216.148 - USA KOREA

 


 

Ruch religijny Królowej Pokoju na świecie

Ruch ten zrodził się dzięki objawieniom Matki Bożej w Medziugorju. Łączy on organizowanie pielgrzymek do Medziugorja, zakładanie centrów pokoju i grup modlitewnych na całym świecie oraz działalność duszpasterską, wydawniczą, humanitarną itd...
Przygotowaliśmy ankietę. Pozwoli nam ona dokładniej określić światowy wymiar tego ruchu modlitewnego w służbie Kościoła, jak również umożliwi nam pełniejsze poznanie i lepszą komunikację z różnymi grupami na całym świecie, a także wspólny wzrost w modlitwie i służeniu.
Dlatego też prosimy przewodników i osoby prowadzące centra pokoju, grupy modlitewne i charytatywne: aby wypełniły niniejszą ankietę i posłały ją do Medziugorja faksem pod numer +387 36 653 360, albo proszę przesłać prośbę na adres gospaspilgrim@gmail.com  prześlemy wtedy tekst Ankiety e-mailem.

Ankieta:

ČESKY / DEUTSCH / ENGLISH / ESPAÑOL / FRANCAIS / HRVATSKI / ITALIANO / MAGYAR / NEDERLANDS-VLAAMS / POLSKI / PORTUGUÊS / ROMANA / RUSSIAN / SLOVENSKY

(Adobe Reader free download: http://www.adobe.com)

 


 

 

OGÓLNE ZALECENIA DLA KSIĘŻY

Uprasza się, by w pełni respektować przepisy kościelne zapisane w Kodeksie Prawa Kanonicznego, ogólnych przepisach liturgicznych oraz zarządzeniach i przepisach związanych z życiem i pracą kapłańską wydanych przez miarodajne władze kościelne.

W celu uczestniczenia w liturgicznym życiu Parafii, zgodnie z prawem kościelnym, należy okazać pismo polecające (celebret) własnego ordynariusza lub przełożonego, wystawione nie wcześniej niż przed rokiem (por. KPK, kan. 903)


Ważne daty w kalendarzu medziugorskiej parafii na rok 2024.

W parafii sw. Jakuba w Medziugoriu w trakcie roku odbywają się regularnie rekolekcje postu i modlitwy, a także rόżne międzynarodowe rekolekcje. Przedstawiamy terminy tych międzynarodowych rekolekcji, a także kilka ważnych dat w kalendarzu medziugorskiej parafii na rok 2024:

 

2 lutego - Ofiarowanie Pańskie- Matki Boskiej Gromnicznej

14 lutego - Środa Popielcowa- początek Wielkiego Postu

7- 10 marca - kongres IT 

24 marca- Niedziela Palmowa ( procesja od fundamentów starego kościoła do nowego kościoła)

31 marca - Wielkanoc

7 kwietnia - Niedziela Miłosierdzia Bożego

8 kwietnia - Zwiastowanie Pańskie

9 maja - Wniebowstąpienie

11 maja - Sakrament Bierzmowania

12 maja - Pierwsza Komunia Święta

19 maja - Zesłanie Ducha Świętego ( Pięćdziesiątnica)

30 maja - Boże Ciało ( procesja po wieczornej Mszy św.)

24 czerwca - Marsz pokoju z Humac do Medziugoria;

25 czerwca - 43 rocznica objawień Matki Bożej;

1 do 5 lipca - 27  Międzynarodowe rekolekcje dla kapłanów;

25 lipca – św. Jakub Apostoł -  patron parafii Medziugorie;

1 do 6 sierpnia – 35 Międzynarodowy Festiwal Młodych;

15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny;

15 września – Podwyższenie Krzyża Św.,  Msza św. na gόrze Kriżevac; 

6 do 9 listopada – 23 Międzynarodowe rekolekcje dla par małżeńskich;

24 listopada – 24 rocznica śmierci o. Slavka Barbaricia;

9 grudnia - Niepokalane Poczęcie NMP;

24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia;

25 grudnia - Boże Narodzenie;

31 grudnia – Noworoczne czuwanie modlitewne w Medziugoriu.

 


Kardinal dr. Christoph Schonborn - Medjugorje,  31. December 2009

 

 

  A N K I E T A

Czcigodni Kapłani celem niniejszej ankiety jest stworzenie listy księży, którzy usłyszeli głos powołania poprzez Medziugorje, w związku z tym prosimy o uzupełnienie następujących informacji: (A N K I E T A)

Więcej