A N K I E T A

data: 19.02.2010.

Czcigodni Kapłani celem niniejszej ankiety jest stworzenie listy księży, którzy usłyszeli głos powołania poprzez Medziugorje, w związku z tym prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

Imię i nazwisko:

Nazwa diecezji lub wspólnoty zakonnej:

  • ksiądz diecezjalny;
  • zakonnik (jaki zakon);
  • zakona sestra;
  • diakon;
  • student teologii.

Adres:

Telefon stacjonarny:

Telefon komórkowy:

Kiedy Ksiądz po raz pierwszy był w Medziugorju?

Ile razy Ksiądz był w Medziugorju?

Proszę w kilku zdaniach opisać, w jaki sposób Medziugorje wpłynęło na decyzję Księdza, by zostać kapłanem, zakona sestra?  (maks. 1 strona)

Jaka jest Księdza opinia na temat Medziugorja?

Kiedy Ksiądz zdecydował o podjęciu studiów teologicznych?

Gdzie Ksiądz studiował (od……..do……..)?

Data urodzenia:

Jak wygląda dotychczasowy przebieg posługi kapłańskiej?

Dzięki informacjom, pochodzącym od pielgrzymów, wiemy, że wielu kapłanów przeżyło w Medziugorju duchowy przełom. Ponieważ brakuje nam świadectw na piśmie na temat konkretnych owoców prosimy o wypełnienie powyższej ankiety. Dane zostaną wykorzystane wyłącznie do celów wewnętrznych Centrum Informacji Mir Medjugorje. Z góry dziękujemy Księżom za poświęcony czas.

Ankiety prosimy przesłać do 30. 10. 2010 r. na adres e-mail: vianney500@gmail.com