Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lipca 2000

"Drogie dzieci! Nie zapominajcie, że tutaj na ziemi jesteście w drodze do wieczności i że wasz dom jest w niebie. Dlatego, drogie dzieci, bądźcie otwarci na Bożą miłość i porzućcie egoizm i grzech. Niech wasza radość płynie tylko z odkrywania Boga w codziennej modlitwie. Dlatego wykorzystajcie ten czas i módlcie się, módlcie się, módlcie się, a Bóg będzie blisko was w modlitwie i poprzez modlitwę. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."