Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. kwietnia 2000

"Drogie dzieci! Również i dziś wzywam was do nawrócenia. Zbyt wiele zajmujecie się sprawami materialnymi, a tak niewiele duchowymi. Otwórzcie swoje serca i więcej pracujcie nad osobistym nawróceniem. Codziennie zdecydujcie się poświęcić czas Bogu i modlitwie, aż modlitwa stanie się dla was radosnym spotkaniem z Bogiem. Jedynie tak wasze życie będzie miało sens  z radością będziecie myśleć o życiu wiecznym. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."