Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. maja 2000

"Drogie dzieci! Raduję się z wami i w tym czasie łaski wzywam was do odnowy ducha. Dzieci, módlcie się,  by Duch Święty zamieszkał w was w pełni, tak byście mogli z radością dawać świadectwo wszystkim, którzy są daleko od wiary. Dzieci, szczególnie módlcie się o dary Ducha Świętego, abyście każdego dnia i w każdej sytuacji w duchu miłości byli bliżej brata - człowieka i byście w mądrości pokonywali wszelkie trudności. Jestem z wami i oręduję za wami przed Jezusem. Dziękuje, że odpowiedzieliście nam moje wezwanie."