Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. stycznia 2000

Drogie dzieci! Dzieci, wzywam was do nieustannej modlitwy. Jeżeli modlicie się jesteście bliżsi Bogu, a On poprowadzi was drogą pokoju i zbawienia. Dlatego dzisiaj, wzywam was, byście dawali pokój innym ludziom. Jedynie w Bogu jest prawdziwy pokój. Otwórzcie swoje serca i stańcie się ludźmi dającymi pokój, a inni w was i poprzez was odkryją pokój. I tak będziecie dawać świadectwo o Bożym pokoju i miłości, które On wam daje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie."