Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. września 1997

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli, że bez miłości nie możecie pojąć, że Bóg musi być na pierwszym miejscu w waszym życiu. Dlatego dziatki, wzywam was wszystkich, abyście miłowali nie ludzką, lecz Bożą miłością. Wtedy wasze życie stanie się piękniejsze i bezinteresowne. Pojmiecie, że Bóg daje się wam z miłości w najprostszy sposób. Dziatki, abyście zrozumieli moje słowa, które wam przekazuję z miłości, módlcie się, módlcie się, módlcie się, a będziecie mogli z miłością akceptować innych i przebaczać wszystkim, którzy uczynili wam zło. Odpowiadajcie modlitwą, bowiem modlitwa jest owocem miłości do Boga Stwórcy. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.