Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lutego 1997

Drogie dzieci! Dziś wzywam was w szczególny sposób abyście otworzyli się na Boga Stworzyciela i stali się aktywni. Wzywam was, dziatki, abyście w tym czasie rozejrzeli się komu potrzebna jest wasza pomoc duchowa lub materialna. Przez swój przykład, dziatki, staniecie się wyciągniętymi rękami Boga, którego ludzkość poszukuje. Tylko w ten sposób pojmiecie, że jesteście wezwani do dawania świadectwa i radosnego niesienia słowa Bożego i Jego miłości. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.