Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 1997

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zrozumieli swoje chrześcijańskie powołanie. Dziatki, prowadziłam was i prowadzę przez ten czas łaski, abyście stali się świadomi swego chrześcijańskiego powołania. Święci męczennicy umierając dawali świadectwo: Jestem chrześcijaninem i kocham Boga ponad wszystko! Dziatki, dzisiaj wzywam również was, abyście się cieszyli i stali się radosnymi chrześcijanami, odpowiedzialnym i świadomymi, że Bóg was wezwał, abyście w szczególny sposób byli radośnie wyciągniętymi rękami do tych, którzy nie wierzą i by oni poprzez przykład waszego życia zyskali wiarę i miłość do Boga. Dlatego módlcie się, módlcie się, módlcie się, aby wasze serce stało się otwarte i czułe na Słowo Boże. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.