Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. kwietnia 1997

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, aby wasze życie było powiązane z Bogiem - Stworzycielem, gdyż tylko wtedy nabierze ono sensu i zrozumiecie, że Bóg jest miłością. Bóg posyła mnie do was z miłości, abym pomogła wam pojąć, że bez Niego nie ma ani przyszłości, ani radości, a przede wszystkim nie ma zbawienia wiecznego. Dziatki, wzywam was, abyście porzucili grzech i modlili się nieustannie i przez modlitwę rozpoznawali sens swojego życia. Bóg udziela się temu, kto Go poszukuje. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.