OGÓLNE INFORMACJE O DZIAŁALNOŚCI HUMANITARNEJ ZWIĄZANEJ Z MEDZIUGORJEM

Po niespodziewanej śmierci o. Slavka Barbaricia OFM na Kriżevacu w dniu 24.11.2000.jego współpracownicy, którzy przez wiele lat razem z nim pracowali przy tworzeniu i rozwijaniu projektów duchowych i humanitarnych przejęli dalszą opiekę nad tymi projektami.

Dzieła chrześcijańskiej miłości (Wioska Matczyna, Ogród św. Franciszka, Chłopcy ze Wspólnoty Miłosiernego Ojca, Fundacja Przyjaciół Talentu, Fundacja pomagająca dzieciom poległych obrońców Chorwacji, Fundacja pomagająca rodzinom wielodzietnym i osobom potrzebującym) będą istniały w dalszym ciągu dzięki pomocy i miłości przyjaciół i pielgrzymów medziugorskich. Rekolekcje (dla par małżeńskich, dla kapłanów i dla młodzieży) będą nadal organizowane i prowadzone zgodnie z duchem Ewangelii i orędzi Matki Bożej. Rekolekcje postu i modlitwy w domu Domus Pacis również będą nadal prowadzone dzięki franciszkanom i siostrom zakonnym – uczniom o. Slavka Barbaricia OFM.

Osobami odpowiedzialnymi za działalność wyżej wymienionych projektów są: proboszcz medziugorski o. Branko Radoš OFM, i o. Svetozar Kraljević OFM. Mogą się Państwo do nich zwrócić z prośbą o udzielenie wszelkich informacji na temat wyżej wymienionych inicjatyw, które prowadzone są bez jakichkolwiek subwencji państwowych, dzięki dobrowolnym datkom wielkodusznych ludzi

Każda z wymienionych organizacji prowadzi swoją księgowość i szanuje intencje ofiarodawców. Z szacunku dla ofiarodawców, prosimy by prosili Państwo o wydanie potwierdzenia dla każdego złożonego datku czy innego daru. Potwiedzenie wyda Państwu instytucja, którą Państwo wspomogliście.

Dziękujemy Państwu w imieniu wszystkich osób, którym Państwo pomagają, za wszystkie dobre uczynki i modlitwę.