Medziugorje - Mir

Religijno-Humanitarne Stowarzyszenie

„Drogie dzieci"

(…) módlcie się o dary Ducha Świętego, abyście każdego dnia i w każdej sytuacji w duchu miłości byli bliżej brata - człowieka i byście w mądrości pokonywali wszelkie trudności. Jestem z wami i oręduję za wami przed Jezusem.” (Orędzie 25 maja 2000 r.)

Religijno-Humanitarne Stowarzyszenie „Medjugorje-Mir” założone zostało w 1992 r. jako kontynuacja działalności Caritasu Kancelarii Parafialnej w Medziugorju. Na samym początku wojny w celu ułatwienia komunikacji ze światem pojawiła się potrzeba otwarcia biura parafialnego Caritasu Medjugorje w Splicie. Po kilku miesiącach ofiarnej i dobrej pracy tej placówki w charakterze charytatywnej organizacji medziugorskiej okazało się, że z powodu łatwiejszej i lepszej współpracy z urzędem celnym i innymi organami bardziej wskazane byłoby założenie biura zarejestrowanego w Chorwacji. W ten sposób powstało stowarzyszenie Medjugorje-Mir, którego dyrektorem i opiekunem duchowym był śp. o. Leonard Oreč, OFM.

Stowarzyszenie jest zarejestrowane w Ministerstwie Sprawiedliwości Republiki Chorwacji i w Federalnym Ministerstwie Polityki Socjalnej ds. Przesiedleńców i Uchodźców w Bośni i Hercegowinie. Celem stowarzyszenia było i nadal pozostaje udzielanie pomocy wszystkim potrzebującym.

Po śmierci dyrektora stowarzyszenia o. Leonarda Oreča OFM w styczniu 2002 r., prowadzenie tej organizacji przejął o. Ivan Landeka OFM. Po dziesięciu latach owocnej pracy charytatywnej i koordynowania pomocy humanitarnej ze Splitu, biuro z powrotem przeniosło swą działalność do bazy w Medziugorju, gdzie nadzorowana jest ona przez franciszkanów w Kancelarii Parafialnej.

Siedziba i magazyn znajdują się w pobliżu Matczynej Wioski w Bijakovici.

Działalność Stowarzyszenia:

  1. Gromadzenie i rozdział pomocy humanitarnej (pośrednictwo w zakupie i dystrybucji żywności, odzieży, obuwia, środków higienicznych, AGD, materiałów budowlanych, itd. pomiędzy darczyńcami a potrzebującym)
  2. Opieka nad osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi (pomoc w zakupie pieluch dla dorosłych, leków, sprzętu medycznego i skierowania na leczenie).
  3. Opieka nad dziećmi i młodzieżą (pomoc rodzinom wielodzietnym i ubogim studentom).
  4. Pomoc dla wspólnot kościelnych i religijnych.
  5. Pomoc dla misji katolickich na świecie jak i wspieranie projektów pomocy dla ubogich krajów, wspomaganie terenów dotkniętych katastrofami naturalnymi i wojnami.
  6. Inne formy działalności charytatywnej, które przyczyniają się do realizacji celów stowarzyszenia.

Kontakt:

MEĐUGORJE – MIR
Majčino Selo - Bijakovići
88266 MEĐUGORJE
Bośnia i Hercegowina
Tel. 00387 36 651 704
Fax. 00387 36 650 670
e-mail: medjugorje.caritas@tel.net.ba
Nr rachunku bankowego: UniCredit ZAGREBAČKA BANKA BH d.d.
Konto dewizowe: 48-06-12877-1
SWIFT: ZABA BA 22
W markach konwertybilnych: 22-12-00240-9 3381202200240924

MEĐUGORJE – MIR
Poljudsko šetalište 4
21000 SPLIT
CHORWACJA
Nr rachunku bankowego: w OTP BANKA d.d. ZADAR
Konto dewizowe: 7031-0290513
SWIFT: DBZD HR2X
Konto w kunach: 34400-678-43400 w ZAP SPLIT