KONFERENCJA DOBROCZYŃCÓW

w Medziugorju 26 czerwca 2000 r.

Międzynarodowa Konferencja przedstawicieli organizacji humanitarnych i osób zainspirowanych przez orędzia medziugorskie odbyła się w Medziugorju 26 czerwca 2000 r. w konferencji udział wzięło 250 uczestników z 16 krajów oraz kapłani pracujący w Medziugorju.

Na postawie wysłuchanych relacji, o dokonaniach poszczególnych uczestników, o tym co zostało zrobione dla uchodźców i wypędzonych, dla ubogich i chorych, inwalidów wojennych, sierot wojennych i innych potrzebujących staliśmy się świadomi, że musimy dziękować Bogu przez Maryję Królową Pokoju za doświadczenie pogłębienia wiary i za pomoc, która podczas wojny i po wojnie została ofiarowana narodowi Chorwacji, Bośni i Hercegowiny.

Uświadomiliśmy sobie ogrom potrzeb i zdecydowaliśmy się, że na miarę swoich możliwości dalej będziemy czynić dobro, rozszerzając dziedziny swej działalności, zapraszając innych do pomocy, wierząc, że czynimy Jezusowi to, co czynimy jednemu z Jego braci najmniejszych (Mt 25, 40).

Obecność wyznawców judaizmu, islamu i prawosławia pokazuje, że nasze działanie nie ograniczało się jedynie do “braci w wierze” (Ga 6,9). Dlatego zaprzeczamy informacjom zamieszczanym w mediach, o tym, że stowarzyszenia humanitarne źle wykorzystywały swoją pracę.

Wzywamy wstawiennictwa Królowej Pokoju i zapraszamy wszystkich ludzi, by przyłączyli się do pomocy braciom w niewoli.

W Medziugorju 26 czerwca 2000 r.

o. Ivan Landeka OFM – proboszcz parafii Medziugorje
o. Leonard Orecz OFM – przewodniczący Stowarzyszenia “Medjugorje – Mir” w Splicie