Domus Pacis

Pielgrzymi przyjeżdżający do Medziugorja wyrazili prośbę o zorganizowanie miejsca na rekolekcje, dokąd mogliby przyjechać i w spokoju i ciszy się modlić. Dlatego w 1990 r. zakupiono dom w pobliżu kościoła. Dom został nazwany "Dom Pokoju" (Domus Pacis).

Dziś "Dom Pokoju" jest pełny przez cały rok. Nieustannie odbywają się tam rozmaite rekolekcje. Największe zainteresowanie dotyczy rekolekcji postu i modlitwy, które organizowane są dla różnych grup językowych. Zainteresowanie towarzyszy również rekolekcjom organizowany przez franciszkanów dla młodzieży franciszkańskiej z całej Hercegowiny. Natomiast siostry franciszkanki organizują rekolekcje dla dziewcząt. Poza tym korzystają z niego różne organizacje, które zajmują się walką z uzależnieniami. Tu tez odbywają się spotkania o charakterze duchowym dla parafian i pielgrzymów.

Wszystkie informacje można uzyskać w Biurze Informacyjnym czy w Biurze Parafialnym jak również korzystając «Kontakty».

Dom utrzymuje się z dobrowolnych datków. Mamy nadzieję, że tak pozostanie w przyszłości.