Gospine poruke

Poruka, 25. listopad 2006

“Draga djeco! Danas mi je Gospodin dopustio da vam ponovno kažem da živite u milosnom vremenu. Niste svjesni, dječice, da vam Bog daje veliku šansu da se obraćate i živite u miru i ljubavi. Vi ste toliko slijepi i navezani na zemaljske stvari, i mislite na zemaljski život. Bog me je poslao da vas vodim prema vječnom životu. Ja, dječice, nisam umorna iako vidim vaša srca teška i umorna  za sve ono što je milost i dar. Hvala vam što ste se odazvali mome pozivu.”

Razmišljanje uz poruku