Molitvene nakane za Kraljicu mira

Molitvene nakane koje dobijemo prikazuju  se Gospi.

21. lipnja 1984.
„Molite, molite, molite! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!“

23. kolovoza 1984.
„Molite, molite!“
Marija kaže da je još pozvala svijet, a posebno mlade, na stvaranje reda za vrijeme mise.

25. listopada 1991.
„Draga djeco! Molite, molite, molite!“

Poruka, 25. listopada 1999.
„Draga djeco! Ne zaboravite: Ovo je vrijeme milosti, zato, molite, molite, molite! Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.“

Poruka, 25. lipnja 2000.
„Draga djeco! Danas vas pozivam na molitvu. Tko moli ne boji se budućnosti. Dječice, ne zaboravite: Ja sam s vama i sve vas volim. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.“

Poruka, 25. veljače 2001.
„Draga djeco! Ovo je vrijeme milosti. Zato, molite, molite, molite dok ne shvatite Božju ljubav za svakoga od vas. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu.“

molitvene.nakane@medjugorje.hr