Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. grudnia 1987

Drogie dzieci! Cieszcie się ze mną. Serce moje raduje się z powodu narodzenia Jezusa i dzisiaj pragnę Go wam dać. Pragnę, drogie dzieci, aby każdy z was otworzył własne serce Jezusowi, a ja darowuję Go wam z miłością. Pragnę, drogie dzieci, żeby Jezus was zmieniał, uczył i strzegł. Dzisiaj w szczególny sposób modlę się za każdego z was i ofiarowuję wszystkich Bogu, aby się w was objawił. Wzywam was do szczerej modlitwy sercem, tak by wasza modlitwa była spotkaniem z Bogiem. Dajcie Panu Bogu pierwsze miejsce w pracy i w życiu codziennym. Dzisiaj z wielką powagą wzywam was do posłuszeństwa wobec mnie i do czynienia tego, co wam mówię. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.