Archiwum nowości

W przyszłym tygodniu w Medziugorju odbędzie się Zgromadzenie Ogólne Unii Braci Mniejszych Europy

Od 27 lutego do 3 marca 2023 roku w Medziugorju odbędzie się XV. Zgromadzenie Ogólne Unii Braci Mniejszych Europy – UFME (Unio Fratrum Minorum Europae). Oprócz około pięćdziesięciu prowincjałów i kustoszy z Europy, w zgromadzeniu weźmie udział również o. Massimo Fusarelli, generał Zakonu Braci Mniejszych i cały Zarząd Zakonu Franciszkanów.

Objavljeno: 27.02.2023.

Katecheza o. Zvonimira Pavičicia: „Oto moja matka i moi bracia!” (Mt 12,49)

Drodzy przyjaciele, w Medziugorju wszyscy jesteśmy w szkole Maryi. Tutaj Maryja uczy nas w szczególny sposób, jak stać się prawdziwymi krewnymi Jezusa, jak być blisko Niego, ale także wszystkich innych. Jest tu Eucharystia, są adoracje, adoracja krzyża, modlitwa różańcowa, spowiedź, post, Biblia... Jest też wiele międzynarodowych rekolekcji i rekolekcji postu, modlitwy i milczenia. Wszystko to są wysiłki duchowe, które oczyszczają nasz rozum, uczucia i światopogląd, abyśmy mogli wyraźnie rozpoznać wolę Bożą i żyć zgodnie z Jego słowem. Dlatego należy w tym wytrwać. Tak jak i my trwamy tu każdego dnia w tym wezwaniu, w modlitwie. Dołączcie do nas i pójdźmy razem drogą zbawienia.

Objavljeno: 05.02.2023.

Statystyka stycznia 20223 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 35 000


Liczba koncelebransów: 1066  ( 34 dziennie)

 

Objavljeno: 01.02.2023.

O. Miljenko Šteko, wykładowca rekolekcji dla kapłanów w Medziugorju

Rekolekcje dla kapłanów w Medziugorju odbędą się już po raz 26. w terminie od 3 do 7 lipca 2023 roku. Tematem tych rekolekcji, podobnie jak wszystkich innych tegorocznych rekolekcji w Medziugorju, jest: „Oto moja matka i moi bracia!”. (Mt 12,49) „W szkole Matki Bożej”.

 

Objavljeno: 29.01.2023.

Arcybiskup Cavalli odprawił Mszę św. za Benedykta XVI: Zrozumiał swoją misję i wypełnił ją

''Jezus spotkał go i powiedział do niego: ‚Pójdź za Mną’. Papież Benedykt dobrze rozumiał misję, jaką dał mu Pan w roli pasterza i teologa, aż do wyboru na papieża. Papież Benedykt wypełnił powierzoną mu misję, wiernie wykorzystując otrzymane talenty. Papież Benedykt osobiście doświadczył spotkania z Jezusem i szedł od Niego ku temu, by zrozumieć i dotrzeć do Boga.''

Objavljeno: 06.01.2023.

Czuwanie Noworoczne w Medziugorju

Jeśli chcemy, jeśli naprawdę chcemy tej nocy w Medziugorju - ta noc naprawdę może stać się pierwszym dniem reszty naszego życia. Po tej nocy wszystko może się zmienić. Podejmiemy ten najważniejszy krok w naszym życiu tylko wtedy, gdy poważnie potraktujemy Chrystusowe przykazanie miłości. Dziś wieczorem i każdego dnia naszego życia, jeśli dzisiejszy wieczór będzie dla nas pierwszym dniem, to reszta naszego życia, będzie wielką radością. Niech tak się stanie  mnie i wam, gdziekolwiek jesteście tej nocy i gdziekolwiek będziecie jutro. (FOTO)

Objavljeno: 02.01.2023.

Statystyka grudnia 2022 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 100 000


Liczba koncelebransów: 1885 ( 60 dziennie)

 

Objavljeno: 01.01.2023.

Podziękowanie i prośba do wspierających i darczyńców Centrum Informacyjnego Mir Medjugorje

Dziękujemy, że wspieracie nas miesiąc po miesiącu, rok po roku. Jesteście naszym wsparciem w szerzeniu orędzi Matki Bożej na całym świecie. Bez Waszego wsparcia praca naszego Centrum Informacyjnego Mir Medjugorje nie byłaby możliwa. Nasze wspólne działania najlepiej świadczą o tym, jak wiele razem możemy osiągnąć.

Objavljeno: 26.12.2022.

COROCZNE OBJAWIENIE MATKI BOŻEJ JAKOVOWI – 25 GRUDNIA 2022R.

W czasie ostatniego codziennego objawienia w dniu 12 września 1998 r. Matka Boża powiedziała Jakovowi Čolo, że będzie miał objawienia raz w roku w dniu Bożego Narodzenia – 25 grudnia. Tak też było w tym roku. Objawienie rozpoczęło się o 14:18 i trwało 8 minut. Matka Boża przyszła z Dzieciątkiem Jezus na ręku. Matka Boża przekazała następujące orędzie przez Jakova: „Drogie dzieci! Dziś kiedy światło narodzenia Jezusa rozświetla cały świat, z Jezusem na rękach w szczególny sposób modlę się, aby każde serce stało się betlejemską stajenką, w której narodzi się mój Syn i aby wasze życie stało się światłem Jego narodzin. Dziatki, żyjecie w niepokoju i strachu. Dlatego, dziatki, dziś w tym dniu łaski proście Jezusa, by umocnił waszą wiarę i stał się panem waszego życia, gdyż dzieci moje tylko z Jezusem w waszym życiu nie będziecie dostrzegać niepokoju, ale modlić się o pokój i żyć w pokoju i nie będziecie dostrzegać strachu, ale Jezusa, który nas wyzwala ze wszystkich lęków. Jestem waszą matką, która nieustannie czuwa nad wami i błogosławię was moim matczynym błogosławieństwem.”

Objavljeno: 25.12.2022.

Orędzie Bożonarodzeniowe o. Zvonimira Pavičića, proboszcza Medziugorja

Poprzez swoje narodziny Jezus w tajemniczy sposób zjednoczył niebo i ziemię. W ten sposób nastąpiła cudowna wymiana tego, co niebiańskie i ziemskie. Wziął nasze śmiertelne ciało, aby przez nie dać nam niebiańską nieśmiertelność. To jest właśnie źródłem naszej bożonarodzeniowej radości. Gdy będziemy dawać sobie nawzajem prezenty w te Święta Bożego Narodzenia, niech nasze serca rozmyślają o tej wspaniałej wymianie, o tym wielkim Darze, o Synu Bożym, który stał się dla nas Emmanuelem – Bogiem z nami. 

Objavljeno: 24.12.2022.

Orędzie Bożonarodzeniowe abpa Alda Cavalli, wizytatora apostolskiego o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorje

Gdyby Pan był na moim miejscu, co by zrobił? Gdyby  Pan Jezus był na moim miejscu, co by powiedział? Gdyby Pan Jezus był na moim miejscu, jak zachowywałby się wobec tych czy innych osób? Bóg przyszedł do nas, aby nas upodobnić do siebie. Jeśli chcemy żyć tak jak On, zadajmy sobie pytanie: co uczyniłby Jezus, gdyby był na moim miejscu? Radosnych Świąt wszystkim!

Objavljeno: 23.12.2022.

Arcybiskup Aldo Cavalli: Maryja jest wspaniałym przykładem dla nas wszystkich

W uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia) arcybiskup Aldo Cavalli, wizytator apostolski o charakterze specjalnym dla parafii Medziugorje, przewodniczył centralnej Mszy Świętej w medziugorskim kościele św. Jakuba, w koncelebracji 16 kapłanów.

Objavljeno: 12.12.2022.

Rozpoczęła się inicjatywa modlitewna ''Twoje Imię w ramionach Królowej Pokoju''

Również w tym roku Centrum Informacyjne Mir Međugorje kontynuuje wielką inicjatywę modlitewną z okazji Bożego Narodzenia pod nazwą „Twoje imię w ramionach Królowej Pokoju”. Już trzeci rok z rzędu wierni wpisują swoje imiona, modlitwy, intencje, prośby podziękowania... które zostaną przedstawione Królowej Pokoju na Górze Objawień w dniu Bożego Narodzenia.

Objavljeno: 03.12.2022.

Statystyka listopada 2022 r.

 

Liczba udzielonych komunii św.: 35 000


Liczba koncelebransów: 1435 ( 47 dziennie)

 

Objavljeno: 01.12.2022.