Video rejestracje

KAMER PO SANKTUARIUM

(połączenie pośrednie)

Coroczne Objawienie Matki Bożej Mirjanie Soldo
– 18 III 2001r.

OBCHODY 19. ROCZNICY OBJAWIE MATKI BOEJ W MEDZIUGORJU 25. VI. 2000.


OBCHODY 18. ROCZNICY OBJAWIE MATKI BOEJ W MEDZIUGORJU 25. VI. 1999.

Mirjana Soldo 18. III 2000.

Marija Pavlovic 25. XII 1999.

Jakov Colo 25. XII 1999. 

   

Video: Mirjana Soldo 18.03.2001.

 
  

 

Video: 25062000.

 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

 

Video: 25.06.1999.

 
 

  

 

Video: Mirjana

 
 

  

 

Video: Marija

 
  

 

Video: Jakov

 
 

 

Próbujemy, na ile jest to w naszej mocy, zarejestrowa róne wydarzenia, które maj miejsce w Sanktuarium. Czyni to i pielgrzymi. Wybrane fragmenty prezentujemy w krótkich video relacjach.


Pragnęlibyśmy, aby te strony nie były jedynie uciechą dla oka i ucha, lecz pokarmem i lekiem dla serca i duszy. Mamy nadzieję, że przy Państwa pomocy cel zostanie osiągnięty.