1/6Veliki tamburaški orkestar sa župnim zborom u Međugorju svirao večernju misu

go rightgo left