Napomene i informacije hodočasnicima

Napomene i informacije hodočasnicima

DRAGI HODOČASNICI!

U ime svih svećenika koji služe u ovoj župi, želim iskrenu dobrodošlicu Vama, koji dolazite u Međugorje kao duhovni voditelji skupine ili kao hodočasnici.

Od srca Vam zahvaljujem na želji i spremnosti da posjetite ovo mjesto milosti i molitve. Neka svemogući Bog, po zagovoru naše nebeske Majke Kraljice Mira, nagradi sav trud i napore koje podnosite dolazeći ovamo.

Kako bi Vaš boravak u našoj sredini bio što ugodniji i korisniji, želim Vam uputiti određene smjernice. Iskreno Vas molim, pažljivo ih pročitajte i slijedite:

1.Svete Mise se slave u župnoj crkvi, u kapelici klanjanja te u Dvorani Ivana Pavla II., a sve to uz dogovor s Uredom informacija i časnim sestrama koje u sakristiji vode računa o tome. Prema Crkvenoj uredbi, zabranjeno je slaviti sv. Misu u pansionima, privatnim kućama u kojima boravite, po brdima ili u kapelicama koje se nalaze na području župe Međugorje. Mise se mogu slaviti samo u onim zajednicama koje imaju dopuštenje Apostolskog vizitatora. Za pojašnjenje ili bilo koju informaciju možete se obratiti Uredu Informacija na telefon/fax: + 387 36 651 988 ili e-mail: informacije@medjugorje.hr

2.Molitvena okupljanja na području župe mogu biti organizirana isključivo s dopuštenjem župnika.

3.Za susrete i obraćanja hodočasnicima u crkvenom prostoru imaju odobrenje jedino svećenici koji djeluju u župi. Svi ostali dužni su zatražiti odobrenje od župnika.

4.Nitko nema odobrenje «moliti nad drugim osobama» niti u crkvi niti oko crkvenog prostora.

5.Ukoliko ste svećenik, pozvani ste biti koncelebrant na večernjoj sv. Misi (ponesite sve potrebno: albu, štolu, celebret…), i biti - ako imate ispovjednu jurisdikciju - na raspolaganju hodočasnicima za ispovijed na vašem materinskom jeziku ili jeziku koji govorite.

6.Svaki svećenik koji želi ispovijedati ili koncelebrirati na misama treba imati valjani celebret. S tim celebretom se treba prijaviti u Ured informacija gdje će dobiti registraciju s kojom može ispovijedati i suslaviti misu. Svećenici koji nemaju registraciju ne će biti pripušteni suslavljenju euharistije.

7.Voditelji hodočasničkih skupina ugovaraju susrete sa svećenicima u Uredu Informacija svetišta.

8.Zabranjeno je koristiti osobni razglas u crkvenom prostoru.

9.Tražimo od hodočasničkih skupina da uzmu vodiča koji je stručno osposobljen u vodstvu hodočasničkih skupina u Muđugorju. Usluge vodiča mogu se zatražiti u Uredu Informacija svetišta.

10.Molimo voditelje hodočasničkih skupina da najave dolazak svoje skupine i broj hodočasnika u Uredu Informacija Svetišta, na telefon/fax: + 387 36 651 988 ili e-mail: informacije@medjugorje.hr

11.Molim Vas da ne organizirate nikakav drugi program za vrijeme večernjeg programa u svetištu.

12.Prostor oko crkve, na Podbrdu i Križevcu jest molitveni prostor. Molim Vas da ih kao takve i poštujete pazeći na pristojno vladanje i na odijevanje (ramena i koljena moraju uvijek biti pokriveni) koje ne ometa druge u molitvi i sabranosti. Molim Vas i da pazite na čistoću.

13.Ne palite svijeće na Podbrdu ni na Križevcu. Svijeće se mogu paliti samo na posebno predviđenom mjestu na zapadnoj strani crkve, kod drvenog križa. Ne ostavljajte zavjetne predmete ni slike ni na Podbrdu ni na Križevcu.

14.U crkvi i u molitvenom prostoru oko nje pušenje nije dozvoljeno.

15.Svjesni veličine Božje prisutnosti, te radi zaštite molitvene atmosfere i sabranosti, nije dozvoljeno fotografiranje za vrijeme sv. Mise i klanjanja.

16.Zabranjeno je sakupljanje bilo kakve milostinje, osim za vrijeme sv. Mise. Ukoliko opazite kako netko to čini u neko drugo vrijeme, molim da obavijestite Ured Informacija svetišta.

17.Misne nakane, zavjete ili dobrovoljne priloge za održavanje ovog sakralnog prostora možete ostaviti u Župnom uredu. Hvala!

 

Uz Božji blagoslov,
fra Zvonimir Pavičić, ofm, župnik

 

Opće upute svećenicima na hodočašću u Međugorju

 

U ime svih svećenika koji služe u ovoj župi želim Vam iskrenu dobrodošlicu u župu Međugorje. Od srca Vam zahvaljujem na želji i spremnosti da posjetite ovo mjesto milosti i molitve. Neka svemogući Bog, po zagovoru naše nebeske Majke Kraljice Mira, nagradi sav trud i napore koje podnosite dolazeći ovamo. Neka se Bog po Vama i po Vašem svećeničkom služenju proslavi i u ovom mjestu, u kojem se vjernicima iz cijelog svijeta obilnije pružaju sredstva spasenja. Uvjeren sam da će Vam dolazak i boravak u ovom poznatom mjestu molitve biti doista duhovno osvježenje. Koliko vjernici ovog našeg modernog vremena trebaju svećenika – djelitelja tajna Božjih, vjerujem da ćete najbolje ovdje osjetiti.

Zato Vas se i na ovaj način usuđujem zamoliti da snagom svoje svećeničke službe i ovlašću Crkve koju imate, budete navjestitelj Kristova milosrđa i njegove ljubavi prema nama ljudima. Kako bi Vaš boravak u našoj sredini bio što ugodniji i korisniji, želim Vam uputiti određene smjernice i pravila kojih se potrebno pridržavati. Iskreno Vas molim pažljivo ih pročitajte i slijedite:

Molimo Vas da se u potpunosti pridržavate crkvenih propisa predviđenih Zakonikom kanonskog prava, općih liturgijskih propisa, te uredbi i propisa upućenih od strane mjerodavnih crkvenih vlasti vezanih za svećenički život i rad.

Da biste sudjelovali u liturgijskom životu Župe, sukladno crkvenim propisima, potrebno je imati preporučeno pismo (celebret) Vašeg ordinarija ili Vašeg poglavara, ne starije od godinu dana (usp. Zakonik kanonskog pravakan. 903).

Sa sobom ponesite sveto odijelo (albu i štolu). Slavljenje euharistije nije dopušteno bez svetog odijela propisanog liturgijskim rubrikama (usp. Zakonik kanonskog prava, kan 929).

Ukoliko imate potrebne ovlasti, imate mogućnost sudjelovati na svetoj misi na svom materinskom jeziku ili jeziku kojeg razumijete, u vremenu kad je to prema rasporedu dnevnih svetih misa predviđeno. Ukoliko pak želite predsjedati ili imati homiliju, javite se službenom osoblju župnog ureda za to zaduženom. U homiliji se držite crkvenih uputa, pazeći pri tom na nacionalne, kulturne i druge različitosti hodočasnika koji Vas slušaju. Molim Vas da dođete na vrijeme za misu. Prema Zakoniku kanonskog prava, svećenik koji zakasni na misu ne će se pripustiti koncelebraciji.

Dopušteno je svetu misu slaviti samo na svetom mjestu, službeno za to odobrenom. Odlukom mjesnog biskupa izričito je zabranjeno svetu misu slaviti u pansionima, privatnim kućama u kojima boravite, po brdima ili kapelicama koje se nalaze na području župe (usp. Bisk. Ordinarijat Mostar br. 525/99.). Moguće je misu slaviti samo u onim zajednicama koje imaju dopuštenje Apostolskog vizitatora za župu Međugorje. Za bilo koje pojašnjenje možete se obratiti Uredu Informacija.

Središnji liturgijski dio dana je večernji molitveni program. Pozvani ste, ukoliko ste ispunili gore navedene uvjete,  koncelebrirati na večernjoj svetoj misi.

Prije svete mise se upišite u Knjigu evidencije koja se nalazi u sakristiji župne crkve (ime, prezime i ime države iz koje dolazite). Sve Vaše misne intencije su na Vašu nakanu.

Ukoliko, sukladno odredbama kanonskog zakona, imate ispovjednu ovlast, molimo da budete na raspolaganju hodočasnicima za ispovijed na Vašem materinskom jeziku ili jeziku koji govorite.

Za sakrament ispovijedi budite propisno liturgijski odjeveni (alba i štola). Neka se ne ispovijeda izvan ispovjedaonica, osim ako za to ima opravdan razlog (usp. Zakonik kanonskog prava, kan. 964).

Sa svojom skupinom hodočasnika možete organizirati molitvene susrete za na to prikladnim mjestima (Brdo ukazanja, Križevac, Prostor oko Uskrslog...), pazeći da pri tom ne ometate druge hodočasnike.

Za vrijeme zajedničkog večernjeg molitvenog programa u župnoj crkvi nije dopušteno organiziranje bilo kakvog drugog molitvenog programa na području Župe.

Za susrete i obraćanja hodočasnicima u crkvenom prostoru odobrenje imaju jedino svećenici koji imaju kanonsko poslanje u Župi. Svi ostali dužni su to odobrenje zatražiti od župnika.

Bez suglasnosti župnika na području Župe nije dopušteno organizirati «molitve za ozdravljenje» i «molitve nad drugim osobama». Ukoliko ste dobili potrebno dopuštenje dužni ste se strogo pridržavati crkvenih uredbi.

Za sve Vaše svećeničke potrebe želimo Vam, koliko je u našoj moći, biti na raspolaganju.

 

Uz Božji blagoslov,
fra Zvonimir Pavičić, ofm, župnik