Krunica B. D. Marije

Debljim slovima: biblijski odlomci koje daje Papa u apostolskom pismu «Rosarium Virginis Mariae»

Radosna otajstva (Lk 1,47; Lk 2,10)

1. Navještenje anđela Gabrijela Mariji (Lk 1, 26-38; cf: Ef 1:10; Iz 7,14; Iz 9,6)
2. Marijin pohod sv. Elizabeti (Lk 1,44; Lk 1,39-56)
3. Rođenje Isusovo u Betlehemu (Lk 2,10; Lk 2,1-20
4. Prikazanje Isusovo u hramu (Lk 2,34-35; Lk 2,21-38)
5. Našašće Isusovo u hramu (Lk 2,50; Lk 2,41-52)

Otajstva svjetla (Iv 8,12)

 
1. Krštenje na Jordanu (Mt 3,17 i paralele: Mk 1,9-11; Lk 3,21-22; 2 Kor 5,21)
2. Svadba u Kani (Iv 2,1-12)
3. Naviještaj Božjeg kraljevstva s pozivom na obraćenje (Mk 1,15; Mk 2,3-13; Lk 7,47-48; Iv 20,22-23)
4. Preobraženje (Lk 9,35 i paralele: Mt 17,1-9; Mk 9,2-10)
5. Ustanovljenje euharistije (Iv 13,1)

 

Žalosna otajstva (Iv 16,20)

1. Isus se znoji krvavim znojem (Lk 22,42; Mt 26,36-46 i paralele: Mk 14,32-42; Lk 22,40-46)
2. Isus je bičevan i osuđen na smrt (Mt 27,11-26; Mk 15,2-15; Lk 23,2-5)
3. Isus je okrunjen trnovom krunom (Mt 27,27-31; Mk 15,16-20; Iv 19,2-3)
4. Isus nosi svoj križ (Lk 23,26-32)
5. Isus umire na križu (Fil 2,8; Lk 23,33-49)

 

Slavna otajstva (Mt 19,28, Iv 17,24)

1. Uskrsnuće Isusovo od mrtvih (1 Kor 15,14; Iv 20; Lk 24; Mt 28, Mk 16)
2. Uzašašće Isusovo na nebo (Dj 1,1-11)
3. Silazak Duha Svetoga (Dj 2)
4. Uznesenje Marijino na nebo (Jr 31,22b)
5. Okrunjenje Marijino na nebesima (Otk 12,1)