Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lutego 2005

Orędzie 25. lutego 2005r. „Drogie dzieci! Dziś wzywam was byście byli moimi wyciągniętymi rękoma w świecie, który umieszcza Boga na ostatnim miejscu. Dziatki, umieśćcie Boga na pierwszym  miejscu w waszym życiu. Bóg będzie was błogosławił i da wam siłę, byście  dawali świadectwo Boga miłości i pokoju. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziatki, nie zapominajcie, że kocham was delikatną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozważania na temat orędzi