Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 2005

Orędzie 25. listopada 2005r. „Drogie dzieci! Również dziś wzywam was módlcie się, módlcie się, módlcie się dopóki modlitwa nie stanie się waszym życiem. Dziatki, w tym czasie, w szczególny sposób modlę się przed Bogiem, aby darował wam dar wiary. Jedynie w wierze odkryjecie radość daru życia, które darował wam Bóg. Wasze serce będzie radosne, myśląc o wieczności. Jestem z wami i kocham was delikatną miłością.  Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”

Rozważania na temat orędzi