Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lipca 1996

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście każdego dnia decydowali się na Boga. Dziatki, mówicie wiele o Bogu, ale mało świadczycie o Nim swoim życiem. Dlatego, dziatki, zdecydujcie się na nawrócenie, aby wasze życie było prawdziwe przed Bogiem, byście w prawdzie swojego życia mogli świadczyć o pięknie, którym was Bóg obdarował. Dziatki, wzywam was ponownie, abyście się zdecydowali na modlitwę, gdyż w modlitwie będziecie mogli przeżywać nawrócenie. Wówczas każdy z was w prostocie stanie się podobny do dziecka, które jest otwarte na miłość Ojca. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.