Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. marca 1996

Drogie dzieci! Wzywam was, abyście ponownie zdecydowali się miłować Boga ponad wszystko. W tych czasach, kiedy z powodu ducha konsumpcjonizmu zapomina się co znaczy kochać i cenić prawdziwe wartości, ja was, dziatki ponownie wzywam, aby w waszym życiu Bóg zajął pierwsze miejsce. Niech szatan nie mami was materialnymi dobrami, lecz dziatki zdecydujcie się na Boga, który jest wolnością i miłością. Wybierzcie życie, a nie śmierć duszy. Dziatki, w tym czasie kiedy rozmyślacie o męce i śmierci Jezusa, wzywam was, abyście zdecydowali się na to życie, które zakwitło Zmartwychwstaniem i niech wasze życie dzisiaj zostanie odnowione poprzez nawrócenie, które was doprowadzi do życia wiecznego. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.