Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. czerwca 1996

Drogie dzieci! Dziś dziękuję wam za wszystkie ofiary, które w tych dniach mi złożyliście. Dziatki, wzywam was, abyście się otworzyli i zdecydowali na nawrócenie. Wasze serca, dziatki, nie są jeszcze w pełni otwarte na Mnie, więc dlatego ponownie wzywam was, abyście się otworzyli w modlitwie, niech przez modlitwy Duch Święty pomoże wam, by wasze kamienne serca stały się sercami z ciała. Dziatki dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie i że zdecydowaliście się pójść ze Mną ku świętości.