Üzenet, 25. június 1993

„Drága gyermekek! Ma is örülök jelenléteteknek. Megáldalak benneteket anyai áldásommal, és közbenjárok értetek Istennél. Újra hívlak benneteket, hogy éljetek üzeneteim szerint és valósítsátok meg azokat életetekben, tetteitekben. Veletek vagyok, és napról napra megáldalak mindnyájatokat. Drága gyermekek, ezek rendkívüli idők, és azért vagyok veletek, hogy szeresselek és oltalmazzalak benneteket. Azért, hogy védelmezzem szíveteket a sátántól, és egyre közelebb vigyek mindenkit Fiam, Jézus szívéhez. Köszönöm, hogy válaszoltatok anyai hívásomra!”