Régebbi híreink archívuma

A 34. Ifjúsági Fesztivál programja Međugorjéban

A Međugorje-i plébánia búcsú napjának, mennyei védőszentje Szent Jakab ünnepének másnapján, július 26-án, szerdán – Szent Joachim és Anna, a Boldogságos Szűz Mária szüleinek ünnepén – kezdődik a 34. Ifjúsági Fesztivál.

 

Objavljeno: 12.05.2023.

április 2023 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 150 000

 
A koncelebráló papok száma: 3045  (naponta 101)

 

Objavljeno: 01.05.2023.

Fra Jozo Grbeš, a Hercegovinai Ferences Rendtartomány tartományfőnökének húsvéti üzenete

Kedves Barátaim! A világosság, élet! Világosban látunk. Az élet akkor kezdődik, amikor a nap megérinti a földet. Igen, a világosság életet ajándékoz! Az erő és a szépség érintése életet teremt.

Objavljeno: 08.04.2023.

Fra Zvonimir Pavičić, Međugorje plébánosának Húsvéti köszöntője

Péterhez és Jánoshoz hasonlóan fussunk el mi is a hittel teli üres sírbolthoz, hogy tanúságot tegyünk Krisztus irántunk való szeretetéről, hogy tanúságot tegyünk Isten hűségéről a Krisztus vérével kötött örök szövetséghez! Mint hűséges asszonyok, hirdessük a feltámadás örömhírét az egész világnak! A feltámadás gyermekeiként vigyünk reményt, örömöt és szeretetet ennek a világnak! És a Feltámadott ajándékozzon meg mindannyiunkat az ő békéjével!

 

Objavljeno: 08.04.2023.

március 2023 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 86 000

 
A koncelebráló papok száma: 1956  (naponta 63 )

 

Objavljeno: 01.04.2023.

A Szűzanya éves jelenése Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 2023. március 18-án

Mirjana Dragićević-Soldo látnoknak 1981. június 24-től 1982. december 25-ig voltak mindennap jelenései. Az utolsó mindennapos jelenése alkalmával a Szűzanya rábízta a tizedik titkot és azt mondta neki, hogy ezentúl csak évente egyszer, mégpedig március 18-án fog megjelenni neki. Így történt ez az elmúlt években is. A jelenés 13:33-kor kezdődött és 13:39-ig tartott. A Szűzanya a következő üzenetet adta:

Objavljeno: 19.03.2023.

február 2023 statizstikai adatai

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 44 000

 
A koncelebráló papok száma: 1026  (naponta 36 )

 

Objavljeno: 01.03.2023.

Aldo Cavalli érsek és fra Marinko Šakota a Fatima-i imatalálkozón vett részt

A fatimai imatalálkozóra a legjobb pillanatban került sor. A Szűzanya másodszor említi üzeneteiben Fatima és Međugorje kapcsolatát: amit Fatimában elkezdett, az folytatódik Međugorjéban. Az első alkalommal 1991. augusztus 25. beszélt róla („Kilenc napi lemondásra hívlak benneteket, mert a segítségetekkel szeretném megvalósítani mindazt, amit Fatimában a tikok által elkezdtem.“) és másodszor közvetlenül a fatimai imatalálkozó előtt, 2023. január 25-én. („Imádkozzatok velem, hogy megvalósulhasson az, amit Fatimában és itt elkezdtem.") Ennek alapján beszélhetünk-e Fatima és Međugorje közötti különleges kapcsolatról?

Objavljeno: 21.02.2023.

Fra Zvonimira Pavičića katekézise: „Íme, az én anyám és testvéreim!“ (Mt 12, 49)

Kedves barátaim! Medjugorjében mi mindannyian Mária iskolájában vagyunk. Mária itt különleges módon tanít bennünket arra, hogyan válhatunk Jézus igazi rokonaivá, hogyan kerülhetünk közel hozzá és a többi emberhez. Itt van az Eucharisztia, a szentségimádások, a kereszt hódolatok, a rózsafüzér, a gyónás, a böjt, a Biblia... Itt a számos nemzetközi lelkigyakorlat és az ima, böjt és csend szemináriumra is. Ezek olyan lelki erőfeszítések, amelyek megtisztítják az értelmet, az érzéseket és a tekintetet, hogy világosan felismerhessük Isten akaratát, és az Ő Igéje szerint élhessünk. Ezért ebben ki kell tartanunk. Ahogyan mi is kitartunk itt, nap mint nap ebben a meghívásban, az imádságban. Csatlakozzatok ti is hozzánk, hogy együtt járhassunk az üdvösség útján.

Objavljeno: 10.02.2023.

január 2023 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 35 000

 
A koncelebráló papok száma: 1066  (naponta 34 )

 

Objavljeno: 01.02.2023.

október 2022 december adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 100 000

 
A koncelebráló papok száma: 1885  (naponta 60)

 

Objavljeno: 01.01.2023.

A SZŰZANYA ÉVES JELENÉSE JÁKOV LÁTONOKNAK - 2022. DECEMBER 25.

1998. szeptember 12-ei utolsó mindennapos jelenésekor a Szűzanya Jakov Čolonak azt mondta, hogy ezentúl évente egyszer fog megjelenni neki, december 25-én, karácsonykor. Így történt ebben az évben is. A jelenés 14:18-kor kezdődött és 8 percig tartott.

Jakov látnok által a Szűzanya következő üzenetet adta:

"Drága gyermekek! Ma, amikor Jézus születésének fénye beragyogja az egész világot, Jézussal a karjaimban, különleges módon imádkozom azért, hogy minden szív betlehemi istállóvá váljék, ahol Fiam megszületik, hogy életetek születésének fényévé legyen. Kicsi gyermekeim, békétlenségben és félelemben éltek. Ezért, kicsi gyermekeim, ma, ezen a kegyelmi napon kérjétek Jézust, hogy erősítse meg hiteteket és váljék életetek uralkodójává, mert gyermekeim, Jézussal az életetekben nem a békétlenségre fogtok tekinteni, hanem imádkoztok a békéért és békében fogtok élni, és nem a félelemre tekintetek, hanem Jézusra, aki megszabadít bennünket minden félelemtől. A ti édesanyátok vagyok, aki szüntelenül virrasztok felettetek és megáldalak benneteket édesanyai áldásommal."

Objavljeno: 25.12.2022.

Fra Zvonimir Pavičić, Medjugorje plébánosának karácsonyi üzenete

Jézus születésével titokzatos módon egyesítette az eget és a földet. Így csodálatos csere történt a mennyei és a földi között. Elvette halandó testünket, hogy ezáltal mennyei romolhatatlanságot adjon nekünk. Pontosan ez karácsonyi örömünk forrása. Amikor megajándékozzuk egymást ezen a karácsonyon, gondoljon szívünk e csodálatos cserére, erre a nagy Ajándékra, Isten Fiára, aki értünk Emmanuel lett – Velünk az Isten.

Objavljeno: 24.12.2022.

november 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 35 000

 
A koncelebráló papok száma: 1435  (naponta 47 )

 

Objavljeno: 01.12.2022.

október 2022 statizstikai adatai

 

A kiszoltáltatott szent ostyák száma: 200 000

 
A koncelebráló papok száma: 4361  (naponta 140 )

 

Objavljeno: 02.11.2022.