Üzenet, 25. október 1993

„Drága gyermekek! Ezekben az években hívtalak benneteket, hogy imádkozzatok és éljétek meg azt, amit mondok nektek, de csak kevéssé éltek üzeneteim szerint. Beszéltek, de nem valósítjátok meg; gyermekeim, ezért tart ilyen sokáig a háború. Arra hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg Isten felé, és a szívetekben éljetek Istennel; tegyétek a jót és tegyetek tanúságot üzeneteimről. Szeretlek benneteket és szeretnélek megoltalmazni titeket minden rossztól, de ti ezt nem akarjátok! Drága gyermekek, nem segíthetek, ha nem éltek Isten parancsai szerint, ha nem élitek a Szentmisét, ha nem utasítjátok el a bűnt. Hívlak benneteket, hogy legyetek a szeretet és a jóság apostolai. Tegyetek tanúságot Istenről, és Isten szeretetéről ebben a békétlen világban, és ő meg fog áldani benneteket, és megadja mindazt, amit kértek tőle. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”