Üzenet, 25. november 1993

„Drága gyermekek! Ezekben az időkben úgy hívlak benneteket, mint eddig még soha, hogy készüljetek Jézus eljövetelére. A kis Jézus uralkodjék a szívetekben, hiszen csak akkor lesztek boldogok, amikor Jézus a barátotok lesz. Nem lesz nehéz sem imádkozni, sem áldozatokat felajánlani, sem tanúságot tenni Jézus nagyságáról az életetekben, mert Ő fog akkor erőt és örömöt adni nektek. Imáimmal és közbenjárásommal közel vagyok hozzátok, szeretlek és megáldalak mindnyájatokat. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”