Üzenet, 25. június 1991

„Drága gyermekek! A mai nagy napon, amelyet felajánlottatok nekem, szeretnélek megáldani mindnyájatokat és azt szeretném mondani, hogy ezek a kegyelem napjai, amíg veletek vagyok. Segíteni szeretnék, és megtanítani benneteket arra, hogy az életszentség útján járjatok. Sok ember van, aki nem akarja megérteni üzenetemet, vagy komolyan elfogadni azt, amit mondok. Éppen ezért hívlak és kérlek benneteket, hogy, mindennapjaitokban az életetekkel legyetek jelenlétem tanúi. Ha imádkoztok, Isten segíteni fog, hogy felismerjétek jövetelem valódi okát. Ezért, gyermekeim, imádkozzatok és olvassátok a Szentírást, hogy általa felfedezhessétek a jövetelemben rejlő üzenetet. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”