Üzenet, 25. április 1991

„Drága gyermekek! Ma arra hívlak benneteket, hogy imádságotok a szív imája legyen. Mindnyájan találjatok időt az imádságra, hogy az imában felfedezzétek Istent. Nem azt akarom, hogy beszéljetek az imáról, hanem, hogy imádkozzatok. Minden napotokat töltse be az Isten iránti hálaadó imádság az életért és mindazért, amitek van. Nem akarom, hogy életetek fecsegéssel teljen, hanem tetteitekkel dicsőítsétek Istent. Veletek vagyok, és hálát adok Istennek minden pillanatért, amit köztetek töltök. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”