Gospine poruke

Poruka, 30. kolovoz 1984

Draga djeco! I križ je bio u Božjem planu kad ste ga sagradili. Ovih dana napose idite na Brdo i molite pred križem. Potrebne su mi vaše molitve. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

Poruka, 23. kolovoz 1984

Molite, molite!” Marija kaže da je još pozvala svijet, a posebno mlade, na stvaranje reda za vrijeme mise.

Poruka, 16. kolovoz 1984

Draga djeco! Molim vas, napose iz ove župe, da živite prema mojim porukama i da ih drugima prenosite, koje god susretnete. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”

Poruka, 14. kolovoz 1984

Ovo ukazanje bilo je neočekivano. Ivan je molio u svojoj kući. Nakon toga počeo se pripremati za polazak u crkvu, na večernju službu. Iznenada mu se ukazala Gospa i rekla da prenese ovu poruku svijetu: “Htjela bih da svijet moli ovih dana uz mene. I što više! Da posti strogo srijedom i petkom; da moli svaki dan bar krunicu: radosna, žalosna i slavna otajstva.” Gospa je tražila da ovu poruku prihvatimo čvrstom voljom. Posebno je za to molila župljane i vjernike okolnih mjesta.

Poruka, 11. kolovoz 1984

Draga djeco! Molite, jer sotona i dalje želi da pomrsi moje planove. Molite srcem i u molitvi predajte Isusu sebe!”

Poruka, 02. kolovoz 1984

Draga djeco! Danas sam radosna i zahvaljujem vam na molitvama. Molite ovih dana još više za obraćenje grješnika. Hvala vam što ste se odazvali mom pozivu!”