Tražiti Boga

U poruci od 25.06.2001., Gospa kaže:

«…tražite Boga preko mene…»

Propovjednik kaže u svojoj knjizi: «Koliko se čovjek trudio da nađe, nikad ne može naći!» (Propovjednik 8,17), dok Isus naviješta: «Tko traži, nalazi!» (Matej 7,8). U dubini svoga srca, čovjek uvijek traži Boga, samo što njegovo traženje često pođe krivim putovima, pa mu je u tom traženju neprestano potrebna pomoć.

Tražeći Boga, čovjek shvaća da ga ne bi tražio, da ga Bog prvi nije potražio, da ga oduvijek traži, i da to pokazuje kroz cijelu povijest Izabranog naroda, kroz pozive proroka, kroz pozive svetaca, kroz Marijina ukazanja… i da je u tom traženju išao sve do kraja: do utjelovljenja Isusa Krista, koje obuhvaća svu prošlost, sadašnjost i budućnost.

Tražiti Boga

U početku «tražiti Boga» ili «tražiti Božju riječ» značilo je Njemu se obratiti, najčešće posredstvom svećenika Levita ili proroka. «Narod dolazi k meni», odgovori Mojsije, «da se s Bogom posavjetuje. Kad zađu u prepirku, dođu k meni. Ja onda rasudim između jednoga i drugoga; izložim im Božje zakone i odredbe.» (Izlazak 18,15) «Potom će Bileam Balaku: 'Ti stoj kod svoje paljenice, a ja idem ne bih li se sreo s Jahvom, pa što mi očituje, kazat ću ti.'» (Brojevi 23,3). Kod ovog načina traženja Boga, postoji rizik praznovjerja i želje da se Boga iskoristi za svoje ciljeve. Tko doista traži Boga ima jednu jedinu duboku želju: «Za jedno molim Jahvu, samo to ja tražim: da živim u domu Jahvinu sve dane života svoga, da uživam milinu Jahvinu i dom njegov gledam… Moje mi srce govori: 'Traži lice Njegovo!' Da, lice tvoje, o Jahve, ja tražim!» (Psalam 27,4.8) «Tražiti Boga» znači i štovati ga na pravi način i suprotstaviti se kultu lažnih bogova (Ponovljeni Zakon 4,15-31).

Odbacivanje lažnih bogova zahtijeva obraćenje: to je stalna tema o kojoj govore proroci.  Nema traženja Boga ako se ne traži pravo i pravda. Amos kaže: «Tražite i živjet ćete!» (Amos 5,4s.14). Izaija kaže: «Tražite Jahvu dok se može naći, zovite ga dok je blizu… Nek bezbožnik put svoj ostavi, a zlikovac naume svoje. Nek se vrati Gospodu koji će mu se smilovati, k Bogu našem jer je velikodušan u praštanju.» (Izaija 55,6s) Boga treba tražiti «svim srcem svojim»y/ (Ponovljeni Zakon 4,29; Jeremija 29,13). Ni Isus ne kaže drugačije: «Tražite najprije kraljevstvo i pravednost Božju, a sve će vam se ostalo dodati.» (Matej 6,33)

Pravo i lažno traženje

Čak i u Izraelu, traženje Boga poznavalo je čašćenje lažnih bogova, kao što je Baal (2 Kraljevi 1,2), a i druge devijacije: traženje savjeta od raznih vidovnjaka, pa čak i zazivanje mrtvih (Levitski zakonik 19,31; Ponovljeni Zakon 18,11; 1 Samuel 28,7; Izaija 8,19). Mnogi su zaboravljali osnovne preduvjete: bili su narod koji traži pravdu a zaboravlja pravo (usp. Izaija 58,2) I zato Izaija svom narodu kaže: «Opačine vaše otvorile su jaz između vas i Boga vašega». (Izaija 59,2)

Pravo traženje Boga događa se u jednostavnosti srca (Mudrost 1,1), u poniznosti i siromaštvu (Sofonija 2,3; Psalam 22,27), slomljene duše i poniznog duha (Ponovljeni Zakon 3,39s). Tada i tako se Bog da naći (Jeremija 29,14), i zato psalmist kaže: «Gledajte ubogi i radujte se, nek vam oživi srce, svima koji Boga tražite.» (Psalam 69,33)

Isus Krist, koji poznaje nakane srdaca, predstavlja razdjelnicu između pravog i lažnog traženja Boga; otkad je On došao na svijet, tražiti Boga i tražiti Krista jedno je te isto. Da bi «spoznao Isusa Krista i dohvatio Ga» (Filipljanima 3,8.12), Pavao je spreman svega se odreći, ponajprije svoje pravednosti, i dati se od Njega dohvatiti po vjeri. Traženje Krista nastavlja se i nakon Njegovog Uzašašća traženjem «stvari koje su odozgo» (Ivan 13,33; Kološanima 3,1).

Bog traži čovjeka

Tražeći Boga, čovjek spoznaje da ga je Bog prvi tražio (1 Ivanova 4,19), da nas privlači k sebi po svome Sinu (Ivan 6,44). U toj inicijativi Božje milosti prepoznajemo zlatnu nit koja se provlači kroz cijelu Bibliju, a to je LJUBAV, najdublja značajka Božjega srca. Bog želi govoriti čovjekovu srcu (Hošea 2,15s), sam polazi u potragu za svojim stadom i traži izgubljenu ovcu (Ezekijel 34,5s; 34,12.16), strastveno ljubi svoju zaručnicu (Pjesma nad pjesmama 3,1-4; 5,6; 6,3).

Kako daleko ide ta ljubav, objavo nam je Sin Božji: «Sin Čovječji dođe potražiti i spasiti izgubljeno!» (Luka 19,10) i najavljuje da će one, koji su njegovi, uzeti k sebi, «da budu gdje je On» (Ivan 14,3).

Cf: Rječnik biblijske teologije