O. Marinko Šakota OFM potwierdził organizację Festiwalu Młodych od 1 do 6 sierpnia 2020 r.

data: 08.07.2020.

Międzynarodowe spotkanie modlitewne młodzieży „Mladifest” odbędzie się w Medziugorju w dniach 1–6 sierpnia 2020 r. Tematem tegorocznego spotkania jest „Chodźcie, a zobaczycie” (J 1, 39)

W czasie pandemii Covid 19 wszystkie programy międzynarodowych rekolekcji i tegoroczny Mladifest zostały zakwestionowane. Dzięki Bogu, obecna sytuacja pozwoliła nam zorganizować  tegoroczny 31. Mladifest na nieco skromniejszą skalę. Zdecydowana większość tegorocznego programu zostala przeniesiona do internetu, dzieki ktόremu  nasze programamy  ogląda  duża liczba wiernych z całego świata. Tegoroczny Festiwal Młodych będzie można w całości  oglądać za pośrednictwem mediów, dzięki czemu będziemy w łączności ze wszystkimi, którzy niestety nie będą mogli być obecni w Medziugorju. W zależności od sytuacji epidemiologicznej przyjazd młodych ludzi zostanie zorganizowany zgodnie z zaleceniami właściwych instytucji.

Zjednoczeni w tym samym Duchu, wzrastajmy w szkole Matki Bożej i radujmy się, że rόwnież w tym roku będziemy połączeni  myślami i sercami w Medziugorju.

Wkrótce ogłosimy szczegółowy program tegorocznego Mladifestu.

o. Marinko Šakota OFM, proboszcz
Parafia św. Jakuba Apostoła, Medziugorje