Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. września 1988

Drogie dzieci! Wzywam was wszystkich bez wyjątku na drogę świętości w waszym życiu. Bóg dał wam dar świętości. Módlcie się, abyście Go mogli głębiej poznać. W ten sposób będziecie umieli swoim życiem dawać świadectwo o Bogu. Drogie dzieci, błogosławię was i oręduję za wami do Boga, aby wasza droga i wasze świadectwo były pełne i stały się radością dla Boga. Dziękuję, żeście odpowiedzieli na moje wezwanie.