Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. listopada 1988

Drogie dzieci! Wzywam was do modlitwy, gdyż w modlitwie spotkacie się z Bogiem. Bóg wam się ofiarowuje i oddaje. Ale od was pragnie, byście w swej wolności odpowiedzieli na Jego wezwanie. Dlatego, dziatki, w ciągu dnia znajdźcie czas, byście mogli w spokoju i pokorze pomodlić się i spotkać z Bogiem - Stworzycielem. Jestem z wami i oręduję u Boga za wami. Czuwajcie, tak aby każde spotkanie w modlitwie było radością spotkania z Bogiem. Dziękuję za odpowiedź na moje wezwanie.