30. MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

30. MLADIFEST
MIĘDZYNARODOWE MODLITEWNE SPOTKANIE MŁODZIEŻY

Medziugorje, 1. 8. – 6. 8. 2019

„CHODŹ ZA MNĄ!“
(Mk 10, 21)