Üzenet, 25. augusztus 1996

„Drága gyermekek! Hallgassatok rám, mert szeretnék szólni hozzátok, és hívni benneteket, hogy legyen nagyobb hitetek és bizalmatok Istenben, aki végtelenül szeret benneteket. Gyermekeim, nem tudtok Isten kegyelmében élni, ezért újra kérlek mindnyájatokat, hogy hordozzátok Isten igéjét szívetekben és gondolataitokban. Gyermekeim, helyezzétek a Szentírást látható helyre családotokban, olvassátok és éljétek. Tanítsátok a gyermekeiteket, mert ha ti nem mutattok példát nekik, a gyermekek az istentelenség útjára térnek. Elmélkedjetek és imádkozzatok, és Isten meg fog születni szívetekben, és szívetek boldog lesz. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”