Üzenet, 25. október 1996

„Drága gyermekek! Ma hívlak benneteket, hogy nyíljatok meg a Teremtő Isten előtt, hogy megváltoztasson benneteket. Gyermekeim, kedvesek vagytok számomra, szeretlek mindnyájatokat, és arra hívlak benneteket, hogy legyetek a közelemben, és lángolóan szeressétek Szeplőtelen Szívemet. Szeretnélek megújítani és szívemmel Jézus szívéhez vezetni benneteket, aki még ma is szenved értetek, és a megtérésre és a megújulásra hív benneteket. Általatok szeretném megújítani a világot. Értsétek meg, gyermekeim, hogy ma ti vagytok a föld sója és a világ világossága. Gyermekeim, hívlak benneteket, szeretlek, és különös módon kérlek benneteket: térjetek meg! Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra.”