Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. czerwca 2010

„Drogie dzieci! Z radością wzywam was wszystkich byście z radością żyli moimi orędziami, dziatki, jedynie w ten sposób będziecie mogli być bliżsi mojemu Synowi. Tylko do Niego pragnę was wszystkich prowadzić, bo w Nim znajdziecie prawdziwy pokój i radość swego serca. Wszystkich was błogosławię i kocham  niezmierną miłością. Dziękuję wam, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”