Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. lutego 2003

„Drogie dzieci! Również dzisiaj wzywam was, byście się modlili i pościli w intencji pokoju. Dziatki, tak jak już mówiłam i teraz wam powtarzam: jedynie poprzez modlitwę i post można powstrzymać nawet wojny. Pokój jest drogocennym darem od Boga. Szukajcie, proście, a otrzymacie go. Mówcie o pokoju i nieście pokój w waszych sercach. Pielęgnujcie go niczym kwiat, który potrzebuje wody, delikatności i światła. Bądźcie tymi, którzy niosą pokój innym. Jestem z wami i oręduję za wami wszystkimi. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.”