Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. marca 2002

Drogie dzieci! Dzisiaj wzywam was, abyście zjednoczyli się z Jezusem w modlitwie. Otwórzcie Mu swoje serca i darujcie Mu wszystko, co w nim jest: radości, smutki i choroby. Niech będzie to dla was czas łaski. Módlcie się dzieci i niech każda chwila należy do Jezusa. Jestem z wami i oręduję za wami. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.