Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. października 1995

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście obcowali z przyrodą, gdyż tam spotkacie Boga Stworzyciela. Dziatki, wzywam was do dziękowania Bogu za wszystko, co wam daje. Dziękując odkryjecie Najwyższego i całe dobro, które was otacza. Dziatki, Bóg jest wielki i wielka jest Jego miłość wobec każdego stworzenia. Dlatego też módlcie się, abyście pojęli Bożą miłość i dobroć. Dzięki dobroci i miłości Boga Stworzyciela i Ja jestem z wami jako dar. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.