Orędzia Matki Bożej

Orędzie, 25. stycznia 1993

Drogie dzieci! Dziś wzywam was, abyście na serio przyjęli moje orędzia i żyli nimi. Te dni są dniami, kiedy powinniście się zdecydować na Boga, Pokój i Dobro. Niech wszelka nienawiść i zazdrość znikną z waszego życia, z waszych myśli, a niech zamieszka w nich tylko miłość do Boga i bliźnich. Tak i tylko tak będziecie mogli rozpoznać znaki czasu: jestem z wami i prowadzę was ku nowym czasom, czasom które Bóg wam daje jako łaskę, abyście Go mogli jeszcze bardziej poznać. Dziękuję, że odpowiedzieliście na moje wezwanie.